sunnuntai 30. huhtikuuta 2017

C-vitamiini kaksinkertaistaa kemoterapian ja sädehoidon tehon

Dr Mercola 17.4.2017

Päivittäin yli 1600 ihmistä Yhdysvalloissa kuolee syöpään ennenaikaisesti. Maailmanlaajuisesti 20 000 ihmisen arvioidaan menehtyvän syöpään joka päivä. Richard Nixonin aloittama sota syöpää vastaan 60-luvulla ja lupaus kohdennetuista syöpälääkkeistä antoi hetkellisesti toivoa.

Nixonin julistus ei kuitenkaan ole onnistunut lunastamaan odotuksia eikä se ole johtanut syöpäkuolleisuuden vähenemiseen. Vuosina 2013-2014 maailmassa käytettiin 91 miljardia dollaria syöpähoitohin. Vuonna 2014 yhtään alle 100 000 dollaria hoitojaksoa kohden maksavaa syöpälääkettä ei hyväksytty.

Kiskurihinnoista huolimatta hoidot tarjoavat vähän hengissä säilymisen suhteen. Esimerkiksi Tarceva pidentää keskimääräistä elinaikaa vain 10 päivällä. Samaan aikaa tarjolla on huokeita, ei-patentoitavissa olevia hoitoja, jotka voisivat olla todella käänteentekeviä.

Yksi näistä on C-vitamiinihoito suurina annoksina. Toinen on ravinnon ketoosi. Turkkilaiset onkologit ovat esittäneet todisteita, että näiden kahden strategian yhdistelmällä on kyky “turbovahvistaa” perinteisiä ohjelmia tehden niistä uskomattoman tehokkaita ja lisäksi paljon turvallisempia.

C-vitamiini parantaa kemoterapian ja sädehoidon tehoa
Tutkimusten mukaan C-vitamiini on syöpäsoluille valikoivasti sytotoksinen annettuna suonensisäisesti tai nautittuna suurina liposomi-C annoksina. C-vitamiinin kyky tarkka-ampua syöpäsoluja perustuu vetyperoksidin tuottamiseen, mikä lopulta tappaa syöpäsolut.1

Näin syntyvä suuri määrä vetyperoksidia ei vahingoita normaaleja kudoksia, koska terveillä soluilla on useita tapoja poistaa vetyperoksidia ja estää näin myrkyllisen määrän syntyminen.2

Pääosassa on katalaasi-entsyymi. Solut, joiden katalaasitoiminta on alentunut (esim. syöpäsolut), kuolevat helpommin runsaiden reaktiivisten happilajien ja sekundaaristen vapaiden radikaalien vaikutuksesta joutuessaan alttiiksi suurille C-vitamiinimäärille.3,4,5

Tuoreen tutkimuksen6 mukaan C-vitamiinin antaminen suurina annoksina kemoterapiahoidon yhteydessä merkittävästi parantaa näiden hoitojen tehoa.

Syöpäsoluissa on myös epävakaita rautahiukkasia (redox active iron molecules, redoksi - hapetus-pelkistysreaktio), mikä saa ne haavoittuvammiksi happivaurioille suuriannoksisen C-vitamiinin ansiosta.
Kun redoksiaktiviinen rauta reagoi C-vitamiinin kanssa, syntyy vetyperoksidia ja vapaita radikaaleja, jotka vaurioittavat syöpäsolujen DNA:ta heikentäen näitä. Näin ne ovat alttiimpia kemoterapialle ja sädehoidolle. Yksi tutkimuksen tekijöistä Garry Buettner, Ph.D. totesi:7

“Tämä tutkimus paljastaa syöpäsolujen aineenvaihdunnan haurauden, joka perustuu niiden omien hapettavien aineiden tuotantoon. Tämä tekee meille mahdolliseksi käyttää hyväksi redoksiaktiivisia yhdisteitä kuten C-vitamiinia herkistämään syöpäsolut sädehoidolle ja kemoterapialle.”

C-vitamiini kaksinkertaistaa sädehoitoa saaneiden aivosyöpäpotilaiden elinajan
C-vitamiinin turvallisuuden arvioimiseksi 11 glioblastoomapotilaalle annettiin suuria C-vitamiiniannoksia suoneen kolme kertaa viikossa kahden kuukauden ajan. Hoito jatkui kahdella viikoittaisella pistoksella seitsemän kuukauden ajan. Time Magazine raportoi:8

"Puolet tutkimukseen osallistuneista potilaista oli hengissä lähes kaksi vuotta myöhemmin. Keskimääräinen elinaika tässä sairaudessa on noin vuosi.

Erillisessä tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli saada tuntuma tämän vitamiinin tehosta, tutkijat testasivat suurta C-vitamiiniannosta 14 ihmisellä, joilla oli ei-pienisoluinen keuhkosyöpä.

Tähän mennessä 93 % C-vitamiinia pistoksina saavista ihmisistä vastaa kemoterapiaan ja sädehoitoon, tavallisesti luku on 40 %.

Erään rohkaisevan tuloksen mukaan C-vitamiinia saavien kasvaimet kutistuivat yli 30 %:lla. Kemoterapia- ja sädehoitoa saavilla luku on vain 15-19 %."

Kokeilun toisessa vaiheessa tutkijat aikovat selvittää C-vitamiinin vaikutuksia potilaisiin, joiden keuhkosyöpä ja muut aggressiiviset syövät ovat 4. vaiheessa.

Muita tapoja, joilla C-vitamiini hyödyttää syöpäpotilaita
Mainittujen mekanismien lisäksi C-vitamiini hyödyttää syöpäpotilaita alentamalla tulehdusta.9,10,11

Krooninen tulehdus on yleinen syövän tunnusmerkki, ja tutkimukset osoittavat, että suonensisäinen C-vitamiini alentaa tulehdussytokiini- ja C-reaktiivinen proteiiniarvoja (CRP) ja että nämä parannukset korreloivat kasvaimen pienenemisen kanssa.

C-vitamiini vähentää myös syövän leviämisriskiä. Riordan klinikalla (Linus Paulingin C-vitamiinitutkimuksen jatkaja) tutkijat totesivat positiivisen vasteen 75 %:lla potilaista.

Muissa tutkimuksissa12,13 (Lewis Cantley of Weill Cornell Medicine in New York) todettiin, että suuret C-vitamiiniannokset auttavat tappamaan ja poistamaan paksusuolen syöpäsoluja. Muiden tutkimusten mukaan14 C-vitamiini voi auttaa hidastamaan eturauhas-, haima-, maksa- ja paksusuolisyöpäsolujen kasvua.

Tutkimukset osoittavat myös, että C-vitamiini parantaa syöpään ja syöpähoitoihin liittyviä oireita kuten väsymystä, pahoinvointia, oksentelua, kipua, ruokahaluttomuutta ja yleistä elämänlaatua.

Vaikka mainituissa tutkimuksissa ja useimmissa hoito-ohjelmissa käytetään suonensisäistä C-vitamiinia, liposomimuotoisen C-vitamiinin käytöstä on vakuuttavaa näyttöä ja tutkimustietoa. Se saattaa olla lähes yhtä tehokas tai jopa tehokkaampi kuin suonensisäisesti annettu C-vitamiini.

Liposomi C-vitamiinia on varmasti paljon helpompi annostella ja se maksaa vähemmän. Mielestäni liposomimuotoista C-vitamiinia pitäisi olla jokaisen lääkekaapissa ja matkavarusteena, koska suuret annokset (esim. 2-5 g joka tunti) voivat pyyhkäistä pois useimmat tartunnat.

C-vitamiini ja ravintoketoosi on voittoisa yhdistelmä
Vaikka esitetyissä tutkimuksissa ollaan oikeilla jäljillä, turkkilainen onkologiakeskus on ottanut askelen eteen päin osoittamalla, että C-vitamiini yhdistettynä ravintoketoosiin parantaa kemoterapiahoidon tehoa siinä määrin, että kemoterapiaa tarvitaan vain minimiannos hoidettaessa aggressiivisimpia ja pitkälle edenneitä syöpiä.
Hiljattain haastattelin Dr. Abdul Kadir Slocumia (ChemoThermia Oncology Center, Turkki) tästä tutkimuksesta. Lataa haastatteluteksti.

Lyhyesti, ravitsemuksellisesti (metabolically) tuettu syöpähoito merkitsee, että kemoterapiaa tuetaan erilaisilla toimenpiteillä tehon parantamiseksi. Tähän kuuluvat C-vitamiini suurina annoksina, ketogeeninen ruokavalio, lämpöhoito, glykolyyttiset estäjät ja hyperbaarinen happihoito.

Kaikki keskuksen syöpäpotilaat pannaan ketogeeniselle ruokavaliolle, joka aiheuttaa syöpäsoluille aineenvaihduntastressin.

Ennen kemoterapiaa potilas on vähintään 14 tunnin paastolla (Slocum suosittaa paastoa mahdollisimman pitkään, mutta vähintään 14 tuntia), joka edelleen lisää aineenvaihdunnallista stressiä syöpäsoluille.

Tällöin potilaiden veren glukoositaso on noin 4,4 mml/L. Sitten he käyttävät glykolyysin estäjiä sulkemaan syöpäsolujen glykolyysiväylät, mikä aiheuttaa aineenvaihdunnalle valtavan määrän stressiä, kun syöpäsolut ovat jo glukoosinnälässä.

Sitten annetaan insuliinia glukoositason alentamiseksi noin arvoon 2,8-3,3 mml/L, mikä aiheuttaa lievän hypoglykemian. Tässä vaiheessa, jolloin syöpäsolut ovat mahdollisimman stressaantuneita ja heikentyneitä, käytetään kemoterapiaa. Tämän aiheenvaihdunnallisen menetelmän lisäetuna on, että voidaan käyttää paljon pienempää kemoterapia-annosta, mikä vähentää sivuvaikutusten riskiä.

Kemoterapian jälkeen annetaan lämpöhoitoa ja hyperbaarista happihoitoa sekä glykolyysin estäjiä päivittäisinä ruiskeina suurien C-vitamiiniannosten (50 g) ja DMSO:n kanssa.

Aineenvaihdunnallisesti tuetulla kemoterapialla voidaan hoitaa aggressiivisia syöpiä
Kaksi vuotta sitten Slocumin onkologiatiimi julkaisi ensimmäisen tutkimuksensa15, jossa osoitettiin täydellinen vaste 3. vaiheen peräsuolisyöpään. Vakiohoitona ja ainoana parantavana vaihtoehtona peräsuolisyöpään on ollut leikkaus tai kemoterapia. Tässä tapauksessa he käyttivät aineenvaihdunnallisesti tuettua kemoterapiaa, sädehoitoa ja lämpöhoitoa. Leikkaus ei ollut välttämätön.

Heidän toinen tammikuussa 2016 julkaistu tutkimuksensa oli tapaussarja 33 potilaalla, joilla oli 3. tai 4. vaiheen haimasyöpä. Haimasyöpä on aggressiivisimpia ja tappavimpia syöpiä. Hoidon alkaessa 81 %:lla näistä potilaista oli 4. vaiheen syöpä, ja monilla heistä oli myös laajalle levinneitä etäpesäkkeitä. Tyypillinen elinajanodote 4. vaiheen haimasyöpää sairastavalla on 6-10 kuukautta, kun maksassa on etäpesäkkeitä.

Keskus hoiti heitä perinteisellä vakio-ohjelmalla, jossa käytettiin kemoterapiaa metabolisesti tukevalla tavalla (joka sisälsi ketogeenisen ruokavalion, paaston ennen kemoterapiaa, C-vitamiinia suurina annoksina sekä lämpöhoitoa, hyperbaarista happihoitoa, ravintolisiä ja glykolyysin estäjiä).

Keskimääräinen elinajan odote pelkästään perinteistä kemoterapiaa käytettäessä on 6-11 kuukautta riippuen käytetystä lääkkeestä, mutta yhdistelmänä annettuna näiden muiden metabolisten tukien kanssa keskimääräinen elinaika nousi 20 kuukauteen ja yli 50 % potilasta on edelleen hengissä tällä hetkellä!

Ravintoketoosi näyttää olevan avainkomponentti onnistuneessa syöpähoidossa
Ravintoketoosi ja vähintään 14 tunnin pasto ennen kemoterapiaa näyttää olevan avainasemassa ylivoimaiseen onnistumisasteeseen, joka saavutettiin Chemo Thermia Oncology Centerissä. Useat muut tukijat ovat vahvistaneet ketogeenisen ruokavalion merkittävän kyvyn syövän estämisessä ja tukahduttamisessa, kun yhdistetään paasto ja C-vitamiini suurina annoksina. Tällä tavalla syöpäsoluille luodaan hyvin vihamielinen ympäristö. 

Suomentajan kommentti
Artikkelissa Avemar - kattava syöpähoito esitellään myös mekanismi, jolla estetään syöpäsolujen glukoosin saanti.

Kannabidioli syövän tukihoitona
Dr. Frank Shallenberger:
"Jos siis kamppailet syövän kanssa, hoitomuodosta riippumatta en voi ajatella mitään helpompaa ja parempaa kuin ottaa CBD-hoito mukaan syöpähoito-ohjelmaan. Olen käyttänyt sitä säännöllisesti kaikilla syöpäpotilaillani viimeisen puolentoista vuoden ajan. On sanottava, että tulokseni ovat entistä paremmat. Ja jos olet kuten minä eikä sinulla ole syöpää, en voi kuvitella mitään parempaa kuin ottaa CBD:tä ennaltaehkäisynä. Nukut myös paremmin, olet tarmokkaampi, tyynempi ja sinulla on vähemmän kipuja ja särkyjä. Tämä hoito muodostaa vain vuorenhuipun taistelussa syöpää vastaan." Koko artikkeli tässä.


Dr. Mercola:
"Uusi kirjani Fat for Fuel, jonka yli 20 lääketieteellistä ja tieteellistä asiantuntijaa on arvioinut, esittää ravintoketoosin toteuttamiskeinon optimaaliseen terveyteen ja sairauden ehkäisyyn. Fat for Fuel -kirjassa esitetyn tiedon lisäksi on monia oheismateriaaleja, muun muassa yhdeksäntuntinen ilmainen videosarja, jonka toivomme julkaisevamme toukokuun alussa."

Lähde: www.mercola.com

Suomennos Jussi Yli-Panula

Lähteitä ja viitteitä
 1. University of Iowa January 10, 2017
 2. Express.co.uk March 23, 2017
 3. Redox Biology 2016 Dec; 10: 274–284
 4. Medicine.news February 19, 2017
 5. Science Daily January 9, 2017
 6. Cancer Cell, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccell.2017.02.018
 7. Medical News Today March 31, 2017
 8. Time Magazine April 5, 2017 
 9. Journal of Translational Medicine 2012; 10: 189
 10. Riordan Clinic Press Release October 2012
 11. Naturalhealth365.com November 22, 2016
 12. Science November 5, 2015 DOI: 10.1126/science.aaa5004
 13. International Business Times November 9, 2015
 14. National Cancer Institute High Dose Vitamin C
 15. International Journal of Cancer Research and Molecular Mechanisms January 18, 2016; 2(1) (PDF)
 16. Journal of the Pancreas September 1, 2015maanantai 20. helmikuuta 2017

Statiinit eivät pelasta ihmisiä, joilla ei ole sydänsairauksia

Koululääketieteessä monet ovat tervehtineet statiineja ihmelääkkeinä. Jotkut lääkärit ovat jopa ehdottaneet, että niitä tulisi lisätä juomaveteen. Lääkäri, joka esitti tämän ehdotuksen on nimeltään John Reckless (häikäilemätön) - tämä ei ole vitsi. Mutta ovatko statiinit todellakin sellaisia ihmelääkkeitä, joksi ne on saatu kuulostamaan?

Ennen kuin paneudumme statiinitilastoihin, selitän lyhyesti suhteellisen ja absoluuttisen riskin eron. Tutkijat ja lääkeyhtiöt käyttävät usein suhteellisen riskin tilastoja lääketutkimusten tuloksia raportoidessaan. Esimerkiksi he saattavat sanoa, “tässä tutkimuksessa statiinit alensivat sydänkohtauksen riskiä 30 prosentilla.” He eivät kuitenkaan kerro, että todellinen sydänkohtauksen riski laski 0,5 prosentista 0,35 prosenttiin. Toisin sanoen, ennen lääkkeen ottamista sydänkohtauksen mahdollisuus oli yksi 200:sta. Lääkkeen ottamisen jälkeen sydänkohtauksen riski oli yksi 285:stä. Tämä ei ole läheskään niin vaikuttava kuin käytettäessä 30 prosentin riskilukua, mutta se antaa tarkemman kuvan siitä, mikä todellisen eli “absoluuttisen” riskin aleneminen on.
Tätä taustaa vasten tarkastelkaamme lähemmin statiinien tehokkuutta kahdessa suuressa ihmisryhmässä: niillä, joilla ennestään on sydäntauti ja niillä, joilla ei sydäntautia ennestään ole. Lääketieteen kirjallisuudessa näitä ryhmiä nimitetään “toissijainen ehkäisy” ja “ensisijainen ehkäisy”
.
Toissijainen ehkäisy (ne, joilla on jo sydäntauti)
Statiinit epäilemättä vähentävät sellaisten ihmisten kuolemia, joilla on jo sydäntauti. Useiden laajojen kontrolloitujen tutkimusten mukaan suhteellinen riski on 7 prosentin ja 32 prosentin välillä keskimääräisen riskin ollessa noin 20 prosenttia.

Absoluuttisen riskin aleneminen on kuitenkin paljon vaatimattomampi. Se vaihtelee 0,8 prosentista 9 prosenttiin, keskimäärin 3 prosenttia.

Tohtori David Newmanin suorittaman analyysin mukaan, joka perustui laajaan statiinien meta-analyysiin, niistä, joilla oli jo sydäntauti ja ottivat statiineja viiden vuoden ajan.
 • 96 prosenttia ei saanut minkäänlaista hyötyä
 • 1,2 prosentilla (yksi 83:sta) elinikä piteni (säästyivät kohtalokkaalta sydänkohtaukselta)
 • 2,6 prosentilla (yksi 39:stä) sydänkohtauksen uusiutuminen ehkäistiin
 • 0,8 prosenttia (yksi 125:stä) ei saanut aivohalvausta
 • 0,6 prosenttia (yksi 167:stä) sai diabeteksen
 • 10 prosenttia (yksi 10:stä) sai lihasvaurion
Sydänkohtaus tai aivohalvaus voi merkittävästi heikentää elämänlaatua, joten toimenpidettä, joka voi vähentää tällaisen tapauksen riskiä, tulisi harkita vakavasti. Mutta sellaisessakin väestöryhmässä eli jo sydäntautia sairastavilla, joihin statiinit tehoavat parhaiten,  83 ihmistä pitää hoitaa yhden ihmisen elämän pidentämiseksi ja 39 ihmistä on hoidettava, jotta estetään yhden sydänkohtauksen uusiutuminen.

Lisäksi, nämä tulokset eivät koske kaikkia populaatioita. Vaikka statiinit useimpien tutkimusten mukaan vähentävät sepelvaltimotaudin esiintymistä ja kuolemia naisilla, ne eivät vähennä kaikista syistä johtuvia kuolemanriskejä (kokonaiskuolleisuus)

Nämä tulokset eivät myöskään koske yli 80-vuotiaita miehiä tai naisia. Statiinit kyllä alentavat yli 80-vuotiaiden miesten sydänkohtausriskiä ja muita sepelvaltimosairauksia, ja erityisesti tässä iässä näillä tapauksilla voi olla merkittävästi negatiivinen vaikutus elämänlaatuun. Valtaosa todisteista viittaa kuitenkin siihen, että statiinit eivät pidennä yli 80-vuotiaiden elämää riippumatta siitä, onko heillä sydäntauti vai ei. Suurin kuolleisuus yli 80-vuotiailla liittyy alimpiin kolesterolitasoihin.

Ensisijainen ehkäiseminen - primääripreventio - (ilman ennestään olevaa sydäntautia)
Statiinit alentavat sepelvaltimotapahtumia ihmisillä, joilla ei ennestään ole sydäntautia. Tämä vaikutus on kuitenkin vaatimattomampi kuin mitä useimmat ihmiset olettavat. Tohtori Newman analysoi (5 vuoden ajalta) statiinien vaikutuksia ihmisillä, joilla ei ollut mitään tunnettua sydäntautia:
 • 98 prosentille ei saanut mitään hyötyä
 • 1,6 prosenttia (yksi 60:stä) hyötyi, yksi sydänkohtaus estyi
 • 0,4 prosenttia (yksi 268:sta) ei saanut aivohalvausta
 • 1,5 prosentille (yksi 67:stä) oli haittaa; diabetes
 • 10 prosentille (yksi 10:stä) oli haittaa; lihasvaurio
Nämä tilastot esittävät vakavamman näkymän statiinien tehosta ihmisillä, joilla ei ole ennestään sydänsairautta. Ne osoittavat, että 60 ihmistä pitäisi hoitaa viiden vuoden ajan, jotta estettäisiin yksi ainoa sydänkohtaus tai 268 ihmistä olisi hoidettava viiden vuoden ajan, jotta estettäisiin yksi ainut aivohalvaus. Näitä jokseenkin mitättömiä hyötyjä on arvioitava myös hoidon haittapuolien valossa, joita ovat sivuvaikutukset ja kustannukset. Noiden oletettujen 5 vuoden aikana yksi 67 potilaasta olisi saanut diabeteksen, ja yksi 10 potilaasta olisi saanut lihasvaurion, joka jossakin tapauksissa voi olla pysyvä.

Edelleen, vaikka statiinit vähentävät sepelvaltimotapauksia kuten sydäntautia ihmisillä, joilla ei ole sydäntautia, niiden ei ole koskaan osoitettu pidentävän elinaikaa tässä väestöryhmässä. Tämä pitää paikkansa silloinkin, kun sydäntaudin riski on suuri. Klausik Ray, MD kollegoineen teki suuren meta-analyysin, joka koski 11 sokkoutettua kontrolloitua tutkimusta. Tutkimus julkaistiin the Archives of Internal Medicine -lehdessä. Sen mukaan statiinit eivät merkittävästi vähentäneet kaikista syistä johtuvia kuolemia.

Tämä tutkimus käsitti 65 000 ihmistä, joilla ei ennestään ollut sydäntautia vaan keskivakava sydäntaudin riski. Tämä oli tärkeää, koska kyseessä oli ensimmäinen tutkimus, joka sisälsi ainoastaan sellaisia osallistujia, joilla ei ollut tunnettua sydänsairautta. Aikaisemmat tutkimukset, joiden mukaan statiinit tehokkaasti alentavat kuolemia ihmisillä, joilla ei ennestään ollut sydäntautia, sisälsivät joitakin sydäntaudista vapaita ihmisiä, jotka olisivat vinouttaneet tuloksia. 

Statiineilla ei ollut merkittävää vaikutusta kuolleisuuteen, mikä on säkin kiintoisampaa siksi, että LDL-kolesterolitasot alenivat merkittävästi statiiniryhmässä. Lumelääkettä ottavilla LDL keskiarvo oli 3,46 mmol/l ja statiinihoitoa saaneiden potilaiden keskiarvo oli 2,43 mmol/l eli noin 30 % alempi. Silti tästä merkittävästä LDL-kolesterolin alenemisesta huolimatta näiden kahden ryhmän välillä ei ollut eroa elinajassa. Tämä on vielä yksi näyttö siitä, että kolesterolin määrä LDL-hiukkasissa ei ole ratkaiseva tekijä sydänsairaudessa.

Arvovaltainen Cochrane Collaboration teki meta-analyysin statiinitutkimuksista ihmisillä, joilla ei ollut sydäntautia. Hekin tulivat samanlaiseen johtopäätökseen. He havaitsivat, että kaikki tutkimukset yhtä lukuun ottamatta olivat lääketeollisuuden sponsoroimia. Tämä on merkittävää, koska tutkimuksista käy selvästi ilmi, että teollisuuden sponsoroimissa tutkimuksissa todennäköisemmin raportoitiin edullisia tuloksia lääkkeistä johtuen puolueellisesta raportoinnista, puolueellisesta tulkinnasta tai molemmista.

Statiinien haittavaikutuksia
Jos statiinit olisivat vaarattomia tai ilmaisia, ei olisi merkitystä sillä, kuinka paljon ihmisiä olisi hoidettava sydänkohtauksen estämiseksi tai eliniän pidentämiseksi. Statiinit eivät kuitenkaan ole ilmaisia eivätkä vaarattomia. Niiden käyttöön liittyy suuri joukko sivuvaikutuksia. Näitä ovat lihaskivut, maksavauriot, kaihi, munuaistauti, kognitiivisten kykyjen (muisti, päättely jne.) heikentyminen, impotenssi ja diabetes.

Valitettavasti tuhkimukset osoittavat, että lääkärit todennäköisemmin kieltävät kuin vahvistavat statiinien sivuvaikutusten mahdollisuuden, vaikka oireista on vahvaa näyttöä tieteellisessä kirjallisuudessa. Olettaen, että lääkärit eivät todennäköisesti raportoi haittavaikutuksista näissä olosuhteissa, on todennäköistä, että statiinien sivuvaikutuksia esiintyy paljon raportoitua enemmän.

Hiljattain ilmi tullut huolestuttavin statiinien sivuvaikutus on se, että se mahdollisesti lisää diabeteksen riskiä, erityisesti naisilla. Tohtori Naveed Sattar ja hänen kollegansa tekivät tutkimuksen, joka julkaistiin The Lancet -lehdessä vuonna 2010. Siinä he tarkastelivat 13 kliinistä sokkotutkimusta, joka käsitti 90 000 statiineja käyttävää potilasta. He totesivat, että statiinien käyttö lisäsi diabetesriskiä 9 prosentilla. Huomaa, että tämä on suhteellinen riski, joten absoluuttinen riski saada diabetes on hyvin alhainen. Havaintoihin perustuvan aineiston mukaan (Women’s Health Initiative -tutkimus) mukaan statiineja ottavien terveiden naisten diabetesriski lisääntyi 48 prosentilla sen jälkeen, kun muut riskitekijät oli otettu huomioon.

Yhteenveto
Ainut väestönosa, jolla statiinit pidentävät elinikää ovat alle 80-vuotiaat sydäntautiset miehet.
Alle 80-vuotiailla sydäntaudittomilla miehillä, yli 80-vuotiailla sydäntautisilla tai sydäntaudittomilla miehillä sekä sydäntautisilla ja sydäntaudittomilla kaiken ikäisillä naisilla statiinien on osoitettu pidentävän elinikää.
Statiinit pienentävät sepelvaltimotautitapausten riskiä kaikissa väestöryhmissä. Sydänkohtaus tai aivohalvaus voi merkittävästä heikentää elämänlaatua, erityisesti vanhoilla ihmisillä, joten tätä hyötyä ei tule väheksyä.
Sepelvaltimotautien väheneminen on kuitenkin vaatimattomampaa kuin useimmat otaksuvat. 60 ihmistä, joilla on korkea kolesteroli, mutta ei sydäntautia, pitäisi hoitaa 5 vuoden ajan, jotta ehkäistäisiin yksi sydänkohtaus, ja 268 ihmistä olisi hoidettava 5 vuoden ajan, jotta ehkäistäisiin yksi aivohalvaus.

Statiinien on osoitettu aiheuttavan lukuisia sivuvaikutuksia, kuten lihaskipua ja kognitiivisia ongelmia ja aliraportoinnista johtuen nämä ovat todennäköisesti arvioitua yleisempiä.

Tarkoitukseni ei ole antaa käsitystä, että statiineilla ei ole sijaa sydäntaudin hoidossa vaan pikemminkin antaa objektiivista tietoa, jota tarvitaan päätettäessä, ovatko ne aiheellisia. Valinnan pitäisi perustua siihen, onko ennestään sydäntauti, mikä on kokonaisriski saada sydänkohtaus, kuinka terveellisiä ruokavaliosi ja elintapasi ovat ja mitä muita hoitoja olet jo kokeillut.

Ben Franklin sanoi, “Unssi ehkäisyä on naula paranemista.” Sydäntauti ei ole poikkeus. Interheart-tutkimuksen mukaan, jossa tarkasteltiin sepelvaltimon riskitekijöitä 51 maassa, 9 suurimpaan riskitekijään 10:stä voidaan vaikuttaa ravinto- ja elämäntapamuutoksilla.

Fimean kolesterolin haittavaikutusrekisteristä poimittua

Lähde Chris Kresser, MD

Suomennos Jussi Yli-Panula

perjantai 3. helmikuuta 2017

Avemar - kattava syöpähoito

Jännittävä syöpähoito, johon haluan kiinnittää huomiotasi, on fermentoitu (käymismenetelmällä tuotettu) vehnänalkiouute Unkarista nimeltä Avemar. 90-luvulla tapahtuneen kehitystyön jälkeen Avemarista on tehty yli 100 tutkimusta, joissa sen teho syöpähoidossa on osoitettu.

Lukuisia mahdollisuuksia
Avemarin kaltaista löytöä pidettäisiin lupaavana, jos se tehoaisi vain yhteen tai kahteen syöpälajiin, mutta sen teho ulottuu paljon laajemmalle. Hämmästyttävää Avemarissa on se, että se ei näytä kohdistuvan mihinkään syöpään erityisesti. Sen sijaan sekä laboratoriotutkimuksissa että kaikissa eläimillä ja ihmisillä tehdyissä jatkotutkimuksissa Avemar on tehonnut kaikkiin syöpiin paksuolisyöpä mukaan lukien.

Eräs kontrolloitu tutkimus käsitti 170 paksusuolisyöpää sairastavaa potilasta. Tutkijat vertasivat Avemarin ja perinteisten hoitojen (leikkaus, sädehoito ja kemoterapia) yhdistelmää pelkästään perinteisiin hoitoihin. Avemarin yhdistäminen perinteisiin hoitoihin toi merkittäviä etuja. Uusien kasvaimien esiintyminen väheni 82 prosenttia, metastaasit vähenivät 67 prosenttia ja kuolleisuus 62 prosenttia.

Toinen tutkimus käsitti 30 potilasta, joilla oli paksusuolisyöpä. Kaikki potilaat leikattiin ja 12 heistä ryhtyi ottamaan Avemaria. Yhdeksän kuukauden havainnointiajan lopussa Avemaria ottavien potilaiden sairaus ei ollut edistynyt. Kontrolliryhmässä kolme potilasta kuoli, yksi oli saanut etäpesäkkeitä.

Kolmanteen tutkimukseen osallistui 34 potilasta, joilla oli pitkälle edennyt adenokarsinooma peräsuolessa tai alemmassa paksusuolessa. Korjaavan leikkauksen jälkeen 17 sai periteistä hoitoa ja loput 17 perinteistä hoitoa ja Avemaria. 46 kuukauden jälkeen Avemaria saaneiden elinaika oli merkittävästi pitempi.

Ja paljon, paljon enemmän
Edellä esitettyjen tutkimusten lisäksi  melanoomasta ja rintasyövästä on myös tehty vastaavia tutkimuksia niin ikään positiivisin tuloksin. Soluviljelmistä on tehty in vitro -tutkimuksia. Avemarin on osoitettu tehoavan eläimiin istutettuihin kasvaimiin kuten lymfooma, leukemia, keuhkosyöpä, suusyöpä ja haimasyöpä.

Ehkä eniten tutkimuksia on tehty Unkarissa, missä Avemar kehitettiin. Unkarin hallituksen ja lääkäriyhteisön täydellä tuella Avemaria on käytetty Unkarissa yli vuosikymmenen ajan syöpäpotilaiden hoidossa. Itse asiassa se on virallisesti luokiteltu “lääkkeellisenä ravinteena syöpäpotilaille”.

Kuinka Avemar toimii?
Avemar toimii useiden eri mekanismien kautta. Yksi sen ainutlaatuisimmista hyödyistä on sen kyky ehkäistä syöpäsolujen glukoosiaineenvaihduntaa.

Jokainen syöpäsolumuoto tarvitsee suuria määriä glukoosia - 10-50 kertaa normaaleja terveitä soluja enemmän. Glukoosin muuntuminen tuottaa nukleiinihappoja ja proteiineja, rakennusaineita, joita syöpä tarvitsee kasvamisen jatkumiseen. Tätä tapahtumaa nimitetään “Warburgin effektiksi”.

UCLA:n (University of California Los Angeles) tutkimus on osoittanut, että Avemar vähentää glukoosin virtausta syöpäsoluihin, mikä ehkäisee niiden kykyä tuottaa lisää nukleiinihappoja ja lisääntyä. Itse asiassa Avemar-yhdisteiden läsnä ollessa syöpäsolut todellisuudessa alkavat tuottamaan aineita, jotka estävät solujen jakautumista ja edistävät ohjelmoitua solukuolemaa kasvaimessa. Toisin sanoen Avemar laukaisee syöpäsolujen “itsemurhan” ilman toksisia sivuvaikutuksia tai vaurioita normaaleille, terveille soluille.

Turvallinen ja tehokas
Avemarin turvallisuutta on tutkittu laajasti. Mitään haittavaikutuksia ei ole havaittu. Tutkijat vertasivat Avemarin toksikologista profiilia leipään. (Vaikka tuote valmistetaan vehnänalkiosta, valmistajat ovat liittäneet varoituksen gluteeniherkille ihmisille.)

Mutta Avemar ei ole vain vapaa haittavaikutuksista. Sen lisäetuna on sen kyky suojata kehon soluja perinteisten syöpähoitojen toksisilta vaikutuksilta. Kaikissa tutkimuksissa, joissa Avemaria käytettiin perinteisten hoitojen kanssa, nämä hoidot eivät vain olleet merkittävästi tehokkaampia vaan potilaat kokivat merkittävästi vähemmän ja harvemmin pahoinvointia, väsymystä, laihtumista ja masennusta. Lisäksi potilaiden immuniteettijärjestelmät toipuivat nopeammin.

Ehkäisee myös etäpesäkkeiden muodostumista
Vielä eräs merkittävä löytö, joka näkyy käytännöllisesti katsoen kaikissa Avemar-tutkimuksissa on se, että se vähentää merkittävästi etäpesäkkeiden muodostumista.

Immuniteettijärjestelmän kyky vaikuttaa suuresti siihen, leviääkö syöpä vai ei. Avemar voi ratkaisevasti vahvistaa immuniteettijärjestelmän tehoa syövän tai syöpähoidon heikentämänäkin. Siksi uskon, että Avemar on hyödyllinen syöpätapahtuman kaikissa vaiheissa - pitkällekin edenneissä vaiheissa, kun kehon immuniteettijärjestelmä on suuresti heikentynyt.

Mistä Avemaria saa
Avemarin valmistaja on Biromedicina Budapestissa Unkarissa. Yhdysvalloissa tätä tuotetta myydään tuotenimellä Ave´Ultra, muuten se on tarkalleen sama. Sitä voi tilata The Harmony Company -yrityksestä (theharmonyco.com or 888-809-1241).

Ave´Ultra on kätevissä 5,5 gramman pusseissa. Annossuositus päivässä on yksi pussi 70-kiloisille aikuisille. Tämä on kliinisissä tutkimuksissa käytetty määrä.

Pussin sisältö sekoitetaan 120 millilitraan kylmää vettä ja juodaan tunti ennen ateriaa tai tunti aterian jälkeen. Lisäksi, Ave´Ultran ja veden sekoitus tulee juoda kaksi tuntia ennen lääkkeiden tai ravintolisien ottamista tai kaksi tuntia näiden ottamisen jälkeen. Tämä koskee erityisesti C-vitamiinia, joka joidenkin tutkimusten mukaan heikentää Avemarin tehoa.

Suomentajan kommentti
Euroopan maiden kansalaiset voivat tilata Avemaria osoitteesta http://www.avemarshop.eu/en/webshop. Tuote tulee Unkarista, joka on EU-maa. Tullimuodollisuuksia ei siis ole.

Avemarista on toinenkin aikaisempi artikkeli, joka saattaa täydentää tämän jutun sisältöä. Se on luettavissa http://terveystuuletusta.blogspot.fi/2015/11/avemar-syopaan.htmltiistai 31. tammikuuta 2017

Aivosyöpäpotilas selviytyy hoidolla, jota pidin humpuukina

Dr. Frank Shallenger's Second Opinion, January 2017

Jos elää kyllin kauan, alkaa tulla enemmän kuin vähän kyyniseksi tämän maailman suhteen. Olen toiminut lääketieteessä nyt yli 40 vuotta, ja kokemus on tehnyt minusta enemmän kuin vai kyynisen. Olen alkanut vahvasti uskoa Sturgeonin lakiin.

Theodore Sturgeon on maailmankuulu tieteiskirjailija. Myöhempinä vuosinaan Sturgeon kehitti Sturgeonin lain. Se on oikeastaan melko yksinkertainen. Se kuuluu näin: “90 % kaikesta on roskaa.” Ja voin sanoa, että Sturgeonin laki pitää melko tarkkaan paikkansa lääketieteessä. Huomaa kuitenkin, että Sturgeon ei sanonut 100 %.

Maailmassa on paljon asioita, jotka ensisilmäyksellä näyttävät olevan 90 %:n luokassa, mutta sitten osoittautuvat tosiksi. Eräs tapahtuma noin kolme vuotta sitten johti minut tilanteeseen, johon en milloinkaan olisi arvannut joutuvani. Ja sen jälkeen oppimani asiat voivat olla tärkein viesti koko vuotena (eikä vain tammikuussa). Siksi aloitan uuden vuoden tällä ja omistan lähes koko tämän kuukauden Second Opinion -uutiskirjeen numeron yhdelle aiheelle. Kaikki alkoi Barrystä.

Olen tuntenut Barryn vuosikausia. Hänen poikansa varttui poikani kanssa. Mutta lasten aikuistumisen jälkeen en ollut nähnyt Barryä pitkään aikaan. Sitten eräänä päivänä kolme vuotta myöhemmin Barry soitti minulle ja kertoi olevansa vaikeuksissa. Barry oli alkanut saamaan päänsärkyjä ja menettämään tasapainoaan. Muutamia magneettikuvauksia myöhemmin selvisi, että hänellä oli aivosyöpä. Se oli yksittäinen kasvain, joten ensimmäisenä toimenpiteenään lääkärit leikkasivat sen pois. Hänen vointinsa parani välittömästi, mutta voitte arvata mitä tapahtui kuusi kuukautta myöhemmin. Oireet palasivat ja kuvista näkyi, että syöpä oli palannut. Tässä vaiheessa hänen lääkärinsä kertoivat, että seuraava vaihe on sädehoito.

Sädehoito kutisti kasvainta hieman ja oireet lakkasivat jälleen. Mutta sivuvaikutukset olivat niin kovat, että hän kysyi minulta mitä voisin tehdä. Kunpa hän olisi soittanut minulle heti saatuaan diagnoosin. Olisin hoitanut häntä otsoniterapialla ennen leikkausta ja sädehoitoa ja näiden hoitojen jälkeen. Hänen mahdollisuutensa parantua olisivat olleet paljon paremmat. Ja molempien hoitojen sivuvaikutukset olisivat olleet mahdollisimman vähäiset. Kokemukseni mukaan potilaalle ei pitäisi antaa leikkaus- tai sädehoitoa ilman otsonikuuria ennen ja jälkeen. Meidän oli siis tyydyttävä siihen, mitä oli jäljellä. Barryllä oli edelleen aivosyöpä ja hän voi huonosti sädehoidosta.

Hän aloitti heti otsoniterapiakuurilla, johon yhdistettiin C-vitamiinihoito. Muutaman päivän päästä hän voi jo paremmin. Olen todennut, että otsonihoito on ainut hoito, joka voi korjata sädehoidon vaurioita. Jatkoimme hoitoja joillakin immuniteettia vahvistavilla ravintolisillä ja erikoisruokavaliolla. Barry näytti terveeltä kuukautta myöhemmin. Ja tuolloin meillä oli keskustelu. Kerroin hänelle, että vaikka tämä suunnitelma oli hyvä, sillä ei millään voitaisi pysäyttää syöpää. Hän tarvitsi jotakin muuta. Hän sanoi aikovansa tehdä jotakin muuta. Ajattelin, että näin hänet viimeisen kerran tällä puolella taivasta, mutta olin väärässä.

Barryn lääkärit olivat antaneet hänelle noin puoli vuotta elinaikaa. Kuvitelkaa hämmästystäni noin vuotta myöhemmin, kun kännykkäni soi ja se oli Barryn numero. Ensimmäinen ajatukseni oli, että hän oli kuollut ja hänen poikansa käytti hänen puhelintaan ilmoittaakseen minulle. Mutta se oli Barryn ääni. Hän kuulosti hyvinvoivalta, samalta vanhalta Barryltä, jonka olin tuntenut vuosikausia. Hän kertoi ottavansa erityistä öljyä ja oli todella tiukentanut ruokavaliotaan. Tulos? Hän voi erinomaisesti. Uskomatonta oli, että hänen magneettikuvansa eivät vain osoittaneet syövän lakanneen kasvamasta, vaan niistä näkyi myös syövän kutistuminen! Ensimmäiset sanat, jotka sain suustani, olivat tietenkin, “Mitä ihmeessä olet tehnyt?”

“Ryhdyin ottamaan hamppuöljyä,” oli vastaus. Silloin ajattelin, että hamppu oli vain toinen sana sille, mitä Mick Jaggerilla ja hipeillä kaikkialla maailmassa oli lääkekaapissaan - marihuanaa. Älkää kuitenkaan rikkoko vanhoja Jimi Hendrixin levyjä vielä. Vaikka hamppuöljy muistuttaa paljon marihuanaa, se on merkittävästi erilaista. Hamppu ja marihuana ovat saman kasvin - kannabiksen - lajeja. Hampun ja marihuanan kannabinolit eroavat toisistaan.

Kannabis sisältää yli 100 eri kannabinolia. Mutta kaksi niistä erottuu muista. Toinen on THC (tetrahydrokannabinoli). Marihuanan THC-pitoisuus on hyvin suuri. THC on ainut kannabinoli, joka tuottaa pilven. Jos THC:ta on liikaa, ajattelu tulee sekavaksi. On kuitenkin toinen kannabinoli, jota esiintyy myös suurina määrinä. Sen nimi on CBD (kannabidioli). CBD ei tuota pilveä, mutta kuten pian näet, sen vaikutukset ihmisen elimistöön ovat hämmästyttävät.

THC:n ja CBD:n lisäksi kannabiksessa on muita kannabinoleja paljon pienempinä määrinä. Lähes kaikki kannabistutkimus on kohdistunut THC:n ja CBD:n vaikutuksiin. Hampun ja marihuanan ero liittyy THC:hen. Hamppu sisältää hyvin vähän THC:tä, vähemmän kuin 0,3 %. Marihuana voi sisältää sitä 5-30%. Sitten on vielä yksi suuri ero. Marihuanaan verrattuna hamppu ja hamppu-uutteet ovat laillisia kaikissa 50 osavaltiossa. Nämä molemmat kasvit ovat samanlaisia paitsi, että hamppuöljyssä ei ole juuri lainkaan THC:tä. Kaikkia muita kannabinoleja on molemmissa kasveissa. Millä tavalla CBD siis vaikuttaa ja miksi se toimi niin hyvin Barryn tapauksessa?

Tässä on merkittävä seikka, jota en koskaan olisi arvannut. Tutkimusten mukaan keho tosiaan tuottaa omat kannabinolinsa. Tuottamamme kannabinolit ovat nimeltään endokannabinoleja. Jotta keho voisi käyttää tuottamiaan endokannabinoleja, sillä on omat kannabinolireseptorinsa. Nämä reseptorit ovat erityisiä molekyylejä, joita esiintyy niiden solujen pinnalla, jotka mahdollistavat endokannabinolien toiminnan. Eräs ehdottoman hämmästyttävä seikka on se, että ihmisen kehossa on enemmän kannabinolireseptoreita kuin missään muussa reseptorijärjestelmässä. Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä nämä molekyylit ovat terveydellemme. MS-tauti ja selkärangan vauriot, valtimonkalkkeutuma, aivohalvaus, diabetes, sydäninfarkti, korkea verenpaine, kaihi, ylipaino, metabolinen oireyhtymä ja osteoporoosi ovat sairauksia, joissa endokannabinolijärjestelmän muutokset näyttelevät osaa. Ja tässä CBD:n taika toimii. CBD (ja myös THC) on vuorovaikutuksessa kannabinolireseptoreiden kanssa. Tässä mielessä CBD:n toiminta muistuttaa enemmän ravinteen toimintaa kuin lääkkeen. Sen vuorovaikutus kannabinolireseptorien kanssa on suoranainen ihme!

Reseptoreita, joiden kanssa CBD on vuorovaikutuksessa, esiintyy runsaasti ääreishermostossa, sisäelimissä, ihossa, lihaksissa, jänteissä ja immuniteettijärjestelmässä. Kun CBD vaikuttaa näihin soluihin, se vähentää tulehdusta, kipua, jännitystä ja ahdistusta ja parantaa energiatasoa sekä stimuloi immuniteettijärjestelmää. Kuinka tämä siis auttoi Barryä? Ensiksi, hänen vointinsa parani, hän oli vapautuneempi, hänellä oli vähemmän kipuja ja enemmän energiaa. Mutta CBD:llä oli myös hyvin selvä syövän vastainen vaikutus. Kuinka tämä tapahtuu? Kolmella tavalla.

Ensiksi lähes kaikki syövät tarvitsevat tulehduksen selviytyäkseen. Itse asiassa tulehdus on niin tärkeä syövälle, että syöpäsolut aktivoivat erityisen väylän nimeltä NF-kB (NF-kappa Beta) -väylän, joka aiheuttaa tulehdusta. CBD vähentää tulehdusta kumoamalla NF-kB -väylän. Tällä tavalla se heikentää syöpäsolujen kasvua ja leviämistä.

Toiseksi CBD parantaa immuniteettijärjestelmää. Kun potilaat saavat syövän, heidän immuniteettijärjestelmänsä on usein avun tarpeessa. Ja kun heitä hoidetaan leikkauksella, sädehoidolla ja kemoterapialla, he tarvitsevat vielä enemmän apua. Mutta tässä ei ole kaikki. Tiettyjen kemoterapialääkkeiden tapaan CBD estää angiogeneesiä.

Angiogeneesi on ilmiö, jota solut käyttävät muodostaessaan uusia verisuonia ja parantaaksen verenvirtausta. Koska syöpäsolut eivät kuole vaan kasvavat jatkuvasti, niillä on alati lisääntyvä tarve saada lisää verta. Joten saadakseen lisää verta, syöpäsolut tuottavat verisuonia kasvattavia tekijöitä, jotka edistävät angiogeneesiä. Tämä mahdollistaa niiden kasvun ja leviämisen hillittömästi. Tutkijat ovat paljastaneet, että CBD toimii angiogeneesin hillitsijänä estämällä syöpäsoluja tuottamasta näitä angioneesiä edistäviä tekijöitä ja myös vaikuttamalla suoraan verisuonien kasvuun.

Edelleen, CBD:llä on suora syövän vastainen vaikutus kasvaimiin. Vuorovaikuttamalla syöpäsolujen reseptoreihin se ehkäisee kasvaimen kasvua, mikä johtaa apoptoosiin (ohjelmoitu solukuolema). Kuten useimmat lukijoistani jo tietävät, syy miksi syövät ovat niin ongelmallisia on se, että ne kieltäytyvät kuolemasta. Normaalit solut käyvät läpi tapahtuman, missä ne lopulta kuolevat. Syöpäsolut ovat kuitenkin löytäneet keinon välttää apoptoosi, joten ne eivät kuole. Tämä johtaa hallitsemattomaan kasvuun ja kaikkiin siihen liittyviin ongelmiin. CBD auttaa tekemään tämän tyhjäksi edistämällä syöpäsolujen apoptoosia.

Mutta CBD tekee enemmän kuin vain edistää apoptoosia kannabinolireseptorien kautta. Sillä on myös suora syövän vastainen vaikutus, joka ei liity reseptoreihin. Syövän hallitsemattomasta kasvusta johtuen syövät usein tappavat uhrinsa tunkeutumalla terveisiin soluihin ja elimiin tuhoten nämä. Kun tutkijat perehtyivät CBD:n vaikutukseen, joka kohdistui gliomasyöpäsolujen kykyyn siirtyä ja tunkeutua ympäröiviin soluihin, he löysivät jotakin ihmeellistä.

Tutkijat totesivat, että riippuen annoksesta CBD suoraan heikensi näiden syöpäsolujen kykyä siirtyä ja tunkeutua. Tämä tarkoittaa, että mitä enemmän CBD:tä he lisäsivät syöpäsoluihin, sitä vähemmän ne kykenivät tunkeutumaan kudoksiin. Kun ne sulkivat CBD-reseptorit, he näkivät saman vaikutuksen. Tämä todistaa, että vaikutus ei tapahtunut reseptoreiden kautta vaan sen sijaan kyseessä oli suora syövän vastainen vaikutus. Tutkijat päättelivät, “Nämä tulokset vahvistavat näyttöä CBD:n syövän vastaisista ominaisuuksista. Tätä osoittaa sen kyky rajoittaa kasvaimen leviämistä. Niin, Barryn syöpähän oli juuri glioma (aivosyöpä). Joten ei ole ihme, että se tehosi niin hyvin.

Entä muut kuin gliomaa koskevat syöpätutkimukset? Muiden tutkimusten mukaan CBD:llä on syövän vastainen vaikutus keuhkosyöpään, hormoniperäisiin syöpiin, melanoomaan, leukemiaan, paksusuolen syöpiin, kilpirauhas- ja eturauhassyöpiin sekä estrogeenipositiivisiin että estrogeeninegatiivisiin rintasyöpiin. Kaikissa näissä syövissä CBD heikentää syöpäsoluja tehden ne enemmän alttiiksi kemoterapialle ja sädehoidolle. Edelleen, se heikentää syöpäsolujen kykyä kasvaa, tunkeutua ja levitä. Lisäksi, jokainen näistä tutkimuksista osoittaa, että CBD ei vahingoita terveitä soluja.

Jos siis kamppailet syövän kanssa, hoitomuodosta riippumatta en voi ajatella mitään helpompaa ja parempaa kuin ottaa CBD-hoito mukaan syöpähoito-ohjelmaan. Olen käyttänyt sitä säännöllisesti kaikilla syöpäpotilaillani viimeisen puolentoista vuoden ajan. On sanottava, että tulokseni ovat entistä paremmat. Ja jos olet kuten minä eikä sinulla ole syöpää, en voi kuvitella mitään parempaa kuin ottaa CBD:tä ennaltaehkäisynä. Nukut myös paremmin, olet tarmokkaampi, tyynempi ja sinulla on vähemmän kipuja ja särkyjä. Tämä hoito muodostaa vain vuorenhuipun taistelussa syöpää vastaan.

Olen havainnut, että CBD on erinomainen käytännöllisesti katsoen mihin vaivaan tahansa. Luettelo sisältää Crohnin taudin, kroonisen kivun, huume- ja alkoholiriippuvuuden, kroonisen ahdistuneisuuden, unettomuuden, kouristuskohtaukset, Parkinsonin taudin ja muut neurologiset sairaudet, masennuksen, korkean verenpaineen, migreenit, Touretten oireyhtymän, kaihin ja autismin.

CBD-tuotteita voi ostaa netistä. Kaikenlaiset valmistajat käyttävät tilaisuutta hyväkseen tarjoamalla CBD:tä. Ongelmana on kuitenkin se, että jotkut näistä tuotteista ovat arvottomia. Tulevassa numerossa selitän, miksi sinun kannattaa ostaa CBD oikealta myyjältä. Tällä välin vastaanotollani käyttämä CBD:n muoto on nimeltä Healthy CBD Gel. Sitä saa www.cbdformulations.com tai soittamalla 800-230-1137.

Annostus riippuu siitä, mitä hoidetaan. Syöpiin tarvitaan usein suurempia annoksia eli noin 3-5 ml kolmasti päivässä. Vähemmän vakavissa ongelmissa aloitetaan 1-2 millilitralla geeliä 1-3 kertaa päivässä. Tarvittaessa annosta joko pienennetään tai suurennetaan. Tuloksia nähdään usein alle kahdessa viikossa.


Suomentajan kommentti
Netistä löytyi myös eurooppalaisia CBD:n myyjiä:
http://www.cbdolja.eu/?gclid=COfnvdji69ECFdzKsgodNcoDUw Tämä ruotsalaisen toimittajan sivusto antoi luotettavan vaikutelman.
Myös suomalainen CBD-öljyn tuottaja vakuuttaa tuotteensa olevan oikealaatuista https://www.royalqueenseeds.fi/217-cbd-oil-10ml.html Lukijan täytyy tehdä oma ratkaisunsa.

Lähde Dr. Frank Shallenberger's Second Opinion
Suomennos Jussi Yli-Panula

Viitteet

Paola, Massi, Marta Solinas, et al. "Cannabidiol as potential anticancer drug." Br J Clin Pharmacal. 2013 February; 75(2): 303-312.

Shohami, E. and M. Horowitz. "Cannabinoids in Health and Disease." J Basic Clin Physial Pharmacal. 2016 May 1;27(3):175-9. https://youtu.be/1sMS-MD-aHM.

Vaccani, A., P. Massi, et al. "Cannabidiol inhibits human glioma cell migration through a cannabinoid receptor-independent mechanism." Br J Pharmacal. 2005 April; 144(8): 1032-6.

torstai 5. tammikuuta 2017

Muunnettu sitruspektiini PectaSol C ja syöpä

Sitrushedelmien salaisuus: ne estävät syövän leviämisen

Sitrushedelmien heimolla näyttää olevan toinenkin yllätys takataskussaan. Uusimpien tutkimusten mukaan muunnettu sitruspektiini, aine, jota käytetään yleisesti hyytelöimiseen, saattaa olla päällimmäisenä syövän vastaisessa taistelussa.

Kuluneina 10 vuotena suoritetut tutkimukset, jotka kohdistuvat syövän leviämisen estämiseen, ovat lisääntyneet jyrkästi. Tällä uskomattomalla sitrushedelmän kuoriyhdisteellä näyttää olevan mahdollista estää syövän leviäminen ja ehkä pyyhkäistä se pois lopullisesti.

Syöpäsolujen tehon riisuminen
Pektiini on hiilihydraatti, joka koostuu tuhansista toisiinsa kemiallisesti liittyneistä sokerimolekyyleistä. Sitä on useimmissa kasveissa ja sitä esiintyy runsaasti omenoiden, sitrushedelmien ja luumujen kuorissa. Muunnettu sitruspektiini on pektiinimuoto, joka - hajottamalla sen molekyylit pienemmiksi - on saatu imeytymään helpommin ruoansulatuskanavasta. Muuntamaton pektiini ei voi imeytyä ruoansulatuksesta (ja sitä pidetään liukenevana ravintokuituna), kun taas muunnettu pektiini voi imeytyä suoraan verenkiertoon.(1)

Kuinka muunnettu sitruspektiini asettuu siis syöpäkuvioon? Jotta syöpäsolut voisivat levitä eli metastoitua, niiden on ensin kiinnityttävä toisiinsa. Ja tämän yhteen tarttumisen syynä pidetään paljolti niiden pinnalla olevia galektiineja. Tutkimukset osoittavat, että muunnetussa sitruspektiinissä on erityisen runsaasti galaktoosi-nimistä sokeria, joka sitoutuu helposti syöpäsolujen pinnalle ja tämän seurauksena muunnettu sitruspektiini voi estää syöpäsolujen yhteen tarttumisen ja leviämisen.(2)

Koska syövän leviäminen on niin hengenvaarallista, useimmat syövän leviämisen estämistä koskevat tutkimukset on tehty soluviljelmillä koeputkissa (in vitro) tai eläinkokeilla ja tähänastiset tutkimukset ovat  melko lupaavia, vaikka ei olla vielä täysin selvillä siitä, kuinka nämä tutkimustulokset tulkitaan ihmisillä.(3)

Tutkimuksilla kartoitetaan muunnetun sitruspektiinin mahdollisuuksia
Tutkimuksia on jo melko paljon, vaikka ne ovat vielä alkuvaiheessa. Tähän olen kerännyt parhaimpia:
Oncology-lehdessä vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin muunnetun sitruspektiinin hyötyjä potilailla, joilla oli kiinteitä etäpesäkekasvaimia. Tutkijat totesivat, että 20,7 prosenttia muunnettua sitruspektiiniä ottavista sai kliinistä hyötyä. 22,5 prosentilla sairaus stabiloitui yli 24 viikoksi.(4)

Toisessa tutkimuksessa tarkasteltiin muunnetun sitruspektiinin tehoa eturauhassyövän leviämiseen rotilla. Siinä todettiin, että vaikka suun kautta otettu muunnettu sitruspektiini ei vaikuttanut primaarikasvaimeen, kontrollieläimiin verrattuna se pienensi merkittävästi etäpesäkkeitä.(5)

Eräässä tutkimuksessa ihmisillä tarkasteltiin muunnetun sitruspektiinin vaikutusta PSA-arvon puolittumisaikaan seitsemällä eturauhaspotilaalla (PSA on entsymaattinen kasvainmarkkeri ja sen kahdentumisaika näyttää heijastavan syövän kasvunopeutta). PSA:n kahdentumisajan todettiin pienentyneen 30 prosentilla.(6)
Tutkimusten mukaan rintasyövän leviäminen edellyttää, että syöpäsolut kykenevät tarttumaan kudoksen ulkokerrokseen, siten ne voivat tunkeutua viereiseen kudokseen.(7) Mutta kun muunnetun sitruspektiinin vaikutusta rintasyöpäsoluihin tutkittiin koeputkessa, tutkijat totesivat, että muunnettu sitruspektiini esti pahanlaatuisten solujen kiinnittymisen verisuonien endoteeliin (verisuonien herkkä sisin kerros) ehkäisten näin syövän leviämistä.(8)

Hiirillä tehty tutkimus osoitti, että muunnettu sitruspektiini vähensi kasvainten leviämistä keuhkoihin yli 90 prosentilla.(9)

Muunnetun sitruspektiinin annostus
Nämä tulokset ovat melko jännittäviä ja tiedän, että varmaankin ihmettelet, mistä muunnettua sitruspektiiniä saa ja kuinka sitä otetaan. Sitruspektiini on itse asiassa FDA:n aineluettelossa, jotka “yleensä tunnustetaan turvallisiksi”. Minä olen nimenomaan tosi innostunut nähdessäni, että on olemassa potentiaalinen syöpähoito, jota FDA ei pidä kiristysotteessaan kuten tavallisesti.

Muunnettua sitruspektiiniä saa kapseleina tai jauheena. Jauheen annossuositus on yleensä 5 g veden tai mehun kanssa kolme kertaa päivässä aterioilla. Kapselien annossuositus on 800 mg 3 kertaa päivässä aterioilla. Tarkoitetulla tavalla käytettynä sivuvaikutukset ovat harvinaisia. Jotkut voivat saada vatsavaivoja muunnetusta sitruspektiinistä. Muutamissa tapauksissa ihmiset ovat saaneet astmaa, kun sitruspektiinijauhetta hengitettiin keuhkoihin käytön aikana. Sitrushedelmille allergisten ei siis tule käyttää sitruspektiiniä.

Muunnettua sitruspektiiniä myydään PectaSol C Modified Citrus Pectin -nimellä www.lifeextensioneurope.com (ei tullia). Toinen eurooppalainen toimittaja on www.detoxpeople.com, joka myy myös PectaSolin kanssa usein käytettyä ProstaCaid-yhdistelmää (33 eri ainesosaa).

Suomennos Jussi Yli-Panula
lootuskirja@kolumbus.fi

Lähde: Tomorrow’s Cancer Cures Today, 25 secret therapies from around the world (Allan Spreen)

Viitteet
Stopping Metastasis in Its Tracks with Modified Citrus Pectin
 1. Strum S, Scholz M, McDermed J, et al. "Modified citrus pectin slows PSA doubling time: A pilot clinical trial." Presentation: International Conference on Diet and Prevention of Cancer, Tampere, Finland. May 28,1999 - June 2,1999. And Raz A, Loton R. "Endogenous galactoside-binding lectins: a new class of functional cell surface molecules related to metastasis." Cancer Metastasis Rev 1987; 6: 433-452
 2. http://findarticles.com/p/articles/mCmOFDN/is_6_5 ai_68727255
 3. Azemar M, et al. "Clinical Benefit in Patients with Advanced Solid tumors treated with modified citrus pectin: A prospective pilot study." Oncology 2007: 1; 73-80
 4. Pienta KJ, Naik H, Akhtah A, et al. "Inhibition of spontaneous metastasis in a rat prostate cancer model by oral a
 5. http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/ 0 ETa_5_3X_Modified_ Citrus_Pectin.asp
 6. dministration of modified citrus pectin." J Natl Cancer Inst 1995; 87: 348-353
 7. Strum S, Scholz M, McDermed J, et al. "Modified citrus pectin slows PSA doubling time: A pilot clinical trial. Presentation," International Conference on Diet and Prevention of Cancer, Tampere, Finland. May 28,1999 - June 2,1999.
 8. Glinsky VV, Huflejt ME, Glinsky GV, et al. "Effects of Thomsen-Friedenreich antigen-specific peptide P-30 on beta-galactoside-mediated homotypic aggregation and adhesion to the endothelium of MDA-MB-435 human breast carcinoma cells." Cancer Res 2000; 60: 2,584-8.
 9. Naik H, Pilat MJ, Donat T, et al. "Inhibition of in vitro tumor cellendothelial adhesion by modified citrus pectin: a pH modified natural complex carbohydrate." Proc Am Assoc Cancer Res 1995: 36: Abstract 377
 10. Platt D, Raz A. "Modulation of the lung cell colonization of B16-F1 melanoma cells by citrus pectin." J Natl Cancer Inst 1992; 18: 438-42
 11. http://www.cancer.org/docroot/ETO/content/
 12. ETO_5 _3X_Modified_ Citrus_Pectin.asp
 13. Giving Patients a Shot at a Cancer-Free Future International Journal Cancer 2008; 122(2}: 461-7

keskiviikko 4. tammikuuta 2017

Taajuusmuuttaja syöpähoidossa

Kirjoittaja: Webster Kehr, the Independent Cancer Research Foundation

Blogin pitäjän kommentti
Uskon, että sanoman ydin selviää lopulta, vaikka kaikkia teknisiä yksityiskohtia ei ymmärtäisikään. Se edellyttää kuitenkin, että juttu luetaan loppuun.

Aiheeseen kiinteästi liittyvä artikkeli Mikä aiheuttaa syövän on myös luettavissa tässä blogissa.

- - -

Artikkelin sanoma hyvin lyhyesti
Koululääketieteen mukaan syöpä johtuu DNA-vauriosta. Syöpäjohtuu kuitenkin mirobeista. Mikrobit ovat syöpäsolujen sisässä.

Monet hoidoista, jotka olen suunnitellut, on tarkoitettu nimenomaan tappamaan mikrobeja. Mikrobeja tappavan aineen kuljettajana käytetään tavallisesti “Troijan hevosta”.

Hunaja ja kurkumiini, hunaja ja inkivääri, hunaja ja kaneli ovat kolme hyvää esimerkkiä. Hunaja on Troijan hevonen, joka toimittaa mikrobeja tappavan aineen syöpäsolun sisään. Sivuillani käytetään yleensä DMSO:ta Troijan hevosena.

- - -

Tohtori Royal Raymond Rife keksi yhden mullistavimmista lääketieteellisistä laitteista. Hän rakensi maailman parhaimman optisen mikroskoopin ja keksi myöhemmin, että syöpäsoluissa olevat mikrobit voidaan täysin tuhota radiotaajuuksilla aiheuttamatta potilaille vahinkoa. Taloudellisista ja poliittisista intresseistä johtuen hänen keksintönsä ajettiin maan alle.

Nyt the Independent Cancer Research Foundation (ICRF) perustaa tutkimuksensa todelliseen tieteeseen, ei politiikkaan. Ihmiset, jotka sairastavat syöpää ja muita sairauksia, voivat tehdä omia löytöjään tutkimalla kotona korkeiden radiotaajuuksien vaikutuksia. Cancer Tutor esittelee tämän yksinkertaisen, mutta mullistavan teknologian kotisivullaan niitä varten, jotka haluavat toteuttaa täydellisen vaiheittaisen ohjelman oman sairautensa hoidossa.

Tohtori Rifen työ huipentui Smithsonian laitoksen julkaistua seuraavan lainauksen vuosiraportissa vuonna 1944: “Sairausorganismien kuten tuberkuloosin, syövän, sarkooman, lavantaudin jne voidaan havaita menehtyvän, kun ne altistetaan tietyille tappaville taajuuksille, jotka ohjataan niihin laajalla aaltoalueella.”

ICRF:n “taajuusmuuttajan malleja” on kaksi High RF Frequency Generator ja Plasma Tube Amplifier:  http://www.FrequencyStore.com. Mene myyjän websivulle, joka myy High RF Frequency Generator -laitteita ja  plasma amplifier -oskillaattoria (vähtelijä), joka voi lähettää korkeita radiotaajuuksia plasmasädeputkiantennin kautta. Näette kuvia generaattorista ja vahvistimista sekä tuote-erittelyt ja hinnat. Yritys tarjoaa erinomaista teknistä tukea.

Cancer Tutor suosittelee kahta korkeataajuuslaitetta.

Tehokkaampi (ei-kosketus) lähetyslaite, käsittää 20 MHz:n pyyhkäisytaajuusmuuttajan, oskillaattorivahvistimen (oskillaattori - värähtelijä) ja säädettävän kuljettajataajuuden. Plasmamenetelmällä toimiva korkeataajuuslaite koostuu kolmesta pääosasta: 1. korkearadiotaajuuksinen 20 MHz:n pyyhkäisytoimintoinen taajuusmuuttaja, 2. radiotaajuuksinen värähdysvahvistin, joka lähettää monia taajuuksia ja sivukaistoja 3. plasmasädeputkiantennin kautta. Se lähettää jatkuvaa taajuutta eli aaltoa ilmassa pienen radiomaston tapaan.

Toinen on kosketusanturien välityksellä toimiva laite. Se tuottaa radiotaajuuksisia sähkövirtoja käyttämällä 1. korkeataajuuksista 20 MHz:n pyyhkäisytaajuusgeneraattoria ja 2. 15 watin vahvistinta, jossa elektrodit on kiinnitetty kehoon.

Mikrobiologi tohtori Royal R. Rife käytti sen ajan vakiolaitetta, jolla tuotettiin korkeita taajuuksia. Nämä kaksi korkeita radiotaajuuksia tuottavaa laitetta tuottavat taajuuksia, joissa käytetään samaa menetelmää kuin alkuperäisissä Rifen 1930-luvulla suunnittelemissa laitteissa. Erona on se, että nykyisissä laitteissa käytetään nykyaikaisia korkealuokkaisia virtapiirejä.

Molemmat laitteet ovat niin hienovaraisia, että niitä käyttävä ihminen tuskin tuntee, että laite on käynnistetty.
Varoitus: lähes kaikki nykyään markkinoilla olevat taajuusmuuttajat, joita kutsutaan “Rifen laitteiksi”, tuottavat vain matalataajuuksisia radiotaajuuksia. Niillä ei voi tuottaa sellaisia korkeataajuuksisia radiotaajuuksia, joita Rife käytti.

Tohtori Rife oli mikrobiologi, joka tiesi, että syöpä johtuu tietyistä virusmikrobeista, jotka olivat syöpäsolujen sisässä. Hän kutsui niitä BX- ja BY-syöpäsoluiksi. Nykyään tiedetään myös, että helikobakteeri pylori (sama virus, jota esiintyy mahassa) voi olla toinen syöpää aiheuttava bakteeri.

Tutkijat tietävät nykyään, että alkuperäisissä Rifen laitteissa oli kaksi taajuutta. Toisen taajuuden tehtävä oli tappaa virus ja toinen oli kuljettajataajuus, joka “kuljettaa” ensimmäisen taajuuden soluseinämän läpi syöpäsolujen sisään, missä syöpää aiheuttavat mikrobit sijaitsevat. Artikkelissa “Mikä aiheuttaa syövän” kerrotaan enemmän siitä, kuinka mikrobit aiheuttavat solujen muuttumisen syöpäsoluiksi.

Kun tohtori Rife onnistui tappamaan syöpäsolun sisässä olevat virukset ja/tai bakteerit, syöpäsolu kykeni palauttamaan aineenvaihduntansa ja muuttumaan normaaliksi soluksi (eli “palautumaan” normaaliksi soluksi).
Saanen sanoa tämän uudelleen toisella tavalla: on mahdollista tappaa syöpäsolujen sisässä olevat mikrobit, mikä mahdollistaa syöpäsolujen aineenvaihdunnan normalisoitumisen ja syöpäsolujen muuttumisen normaaleiksi soluiksi.

Tämä on ideaali tapa estää syöpä, koska kuolleita syöpäsoluja ei ole muodostamassa kuona-aineita. Tässä tapahtumassa myöskään terveet solut eivät tuhoudu. Tämän menetelmän käyttäminen tuottaa nopeamman tuloksen kuin se, missä vahvistetaan immuniteettia tai tapetaan syöpäsoluja.

Juuri tällä tavalla tohtori Rifen korkeataajuiset radiotaajuuslaitteet toimivat. Matalien radiotaajuuksien käyttäminen ilman oikeaa korkeataajuista kuljettajataajuutta, ei toimi. On käytettävä oikeaa “kuljettajataajuutta” audiotaajuuteen sovitettuna, jotta syöpäsolut voidaan palauttaa normaaleiksi soluiksi. Toisin sanoen korkeataajuista taajuusmuuttajaa voidaan käyttää samalla tavalla, jolla Rife käytti laitteitaan syöpähoidoissa. Niitä käytetään myös mirobien tappamiseen verenkierrossa, mikä auttaa vahvistamaan immuniteettijärjestelmää (kuten tohtori Beck osoitti). Näillä molemmilla laitteilla hoidetaan siis syöpää kahdella eri tavalla.
Vaikka myytävänä on monia niin sanottuja “Rifen laitteita”, yksikään niistä ei vastaa alkuperäisten 1930-luvun Rifen laitteiden vaatimuksia. Tämä johtuu siitä, että niissä käytetään vain matalataajuuksisia audiotaajuuksia ilman oikeaa kuljettajataajuutta, joka tuotti Rifen korkeataajuuksisia radiotaajuuksia. Tästä syystä annamme teille webosoitteen laitteelle, joka tuottaa tohtori Rifen korkeataajuuksisia radiotaajuuksia: www.FrequencyStore.com

Plasmatyyppinen korkeataajuusmuuttaja on tehokkaampi laite Rifen ohjelmissa. Korkeataajuuksinen plasmamenetelmä on osa Cellect-Budwig -ohjelmaa ja Beckin ohjelmaa. Nämä ovat erittäin tehokkaita vaihtoehtoisia syöpähoitoja.

Cellect-Budwig laadittiin pysäyttämään nopeasti syövän leviämisen, vahvistamaan (eli suojaamaan) ei-syöpäsoluja ja antamaan monia ravinteita soluille. Toisin sanoen se laadittiin erityisesti potilaille, joiden syöpä on levinnyt. Se on kyllin vahva nopeasti leviäviin syöpiin ja kaikentyyppisiin syöpiin.

Plasma-Beckin ohjelmassa keskitytään poistamaan mikrobeja verenkierrosta, lymfajärjestelmästä ja syöpäsoluista. Näiden toimenpiteiden ansiosta syöpäsolut palautuvat normaaleiksi soluiksi, mikä vahvistaa immuniteettijärjestelmää.

Plasma-Beck -ohjelma laadittiin ensisijaisesti melanoomaan, sarkoomeihin ja kohtusyöpään, koska tämän tyyppiset syövät leviävät mikrobien välityksellä verenkierrossa solujakautumisen lisäksi. Potilaiden, joiden syöpä on levinnyt ja jotka sairastavat jotakin näistä neljästä syöpätyypistä, olisi aloitettava Cellect-Budwig menetelmällä korkeataajuisen taajuusmuuttajan ja plasma putken kanssa, kts. Prevent Cancer From Returning.

Kosketusmenetelmää käyttävä taajuusmuuttaja on plasmaputkitaajuusmuuttajan “pikkuveli” ja on ensisijainen hoito Rife-Beck -ohjelmassa. Sekin on ”täydellinen ohjelma”. Taajuusmuuttajan kosketuselektrodimenetelmää voi käyttää sekä Rife-laitteena ja Bob Beckin laitteena tässä ohjelmassa.

Vaikka monet ihmiset ovat tehokkaasti käyttäneet kosketuselektrodimenetelmää yksinomaisena syöpähoitonaan, suosittelen aina, että kumpaankin taajuusmuuttajaa käyttävään ohjelmaan liitetään aina ravinto-ohjelma.
Koska nämä laitteet eivät tuota elektroporaatiota (ohimenevien huokosten syntyminen solukalvossa korkeajännitteisellä sähköpulssilla), kumpaakin taajuusmuuttajaa voidaan käyttää minkä ravinto-ohjelman kanssa tahansa mukaan lukien Cellect-Budwig, Cesiumkloridi, Dirt Cheap Protocol jne.

Siitä lähtien, kun aloitin syöpätutkimukseni vuonna 2002, olen oppinut, että syöpäpotilaan pitäisi käyttää useita tehokkaita hoitoja syövän hoidossa ja että jos niissä käytetään taajuuksia tuottavia laitteita, heidän tulisi käyttää myös ravinto-ohjelmia.

ICRF-taajuusmuuttajia käyttäviä ohjelmia
Independent Cancer Research Foundationin käyttämät korkeataajuiset tutkimusohjelmat suunniteltiin yhteisponnistuksin monien yksityisten taajuustutkijoiden toimesta viime vuosikymmenen aikana.

ICRF:n johtokunnan jäsenet ovat haastatelleet lukuisia näistä tutkijoista, keränneet laajan tietokannan, arvioineet lukuisia sähkömagneettisia julkaisuja ja kehittäneet kokeellisen ohjelman, joka tutkii taajuuksien vaikutuksia syöpäpotilaisiin ja muihin. Ohjelmat on suunniteltu ensisijassa yksityiseen kotikäyttöön. Ohjeitten mukaan käytettynä kukin ohjelma on turvallinen.

Hyvin hienovaraisia taajuusohjelmia on ollut vuodesta 1905. 1930-luvulla tohtori Royal Rife suunnitteli näistä ohjelmista kuuluisimman, jossa käytettiin hänen kuuluisaa Rifen taajuusmuuttajaa. Nykyään on todennäköisesti yli 100 eri taajuusmuuttajaversiota ja muuta taajuushoitoa, ultraviolettivalo- ja infranpunalaitteita.

Vaikka on olemassa monia eri taajuusmuuttajamerkkejä (joita jotkut nimittävät “Rifen laitteiksi”), tunnen vain yhden taajuusmuuttajamerkin, joka todellisuudessa käyttää tehokasta kuljettajataajuutta sovitettuna audiotaajuuksiin tavalla, jolla tohtori Rife käytti sitä.

15 watin lineaarisella vahvistajalla varustettua taajuusmuuttajaa käytetään kontaktielektrodeilla, joiden välityksellä taajuudet tulevat kehoon.

Laite tuottaa tiettyjä resonanssitaajuuksia (muun muassa 3,1 MHz:n kuljettajataajuus), ja vahvistin vahvistaa nämä taajuudet 15 wattiin.

Toinen, tehokkaampi laite on taajuusmuuttaja varustettuna 207 watin vahvistimella, jossa käytetään kaasusäde plasmaputkea tiettyjen taajuuksien lähettämiseen (sivutaajuusalue mukaan lukien), jota nimitetään plasmaputkivahvistimeksi. Näistä kahdesta menetelmästä tämä on verrattomasti tehokkaampi ja maksaa myös enemmän (noin 4600 dollaria).

Koska nämä kaksi laitetta ovat ainoat laitteet, jotka voivat todellisuudessa tuottaa tärkeää kuljettajataajuutta, jota Rife käytti, ja muista syistä kannatan ehdottomasti tätä taajuusmuuttajatyyppiä, erityisesti plasmaputkiyhdistelmänä. Nähdäksesi kuvat ja erittelyt näistä laitteista mene http://www.FrequencyStore.com

Taajuusmuuttaja ja plasmavahvistin (yhdessä) muodostavat täydellisen syöpäohjelman. Tässä artikkelissa ei mennä yksityiskohtiin, mutta olisi viisasta täydentää tämä ohjelma ravinto-ohjelmalla, esimerkiksi Cellect-Budwig -ohjelmalla, fucoidanilla, elävillä täysravintopohjaisilla mehutiivisteillä (ei pakastekuivatuilla tai pastöroiduilla), Aloe Arborescens jne.

Syöpätutkimuksissani vuodesta 2002 lähtien tehokkain syöpäohjelma, jonka olen milloinkaan nähnyt pitkälle edenneillä potilailla ja jota voidaan käyttää kotona, on plasmaputkitaajuusmuuttaja yhdistettynä Cellect-Budwig -ohjelmaan ja fucoidaniin (kts. Understanding Treating Cancer).

Jotta voisit paremmin ymmärtää tämän teknologian alkuvaiheet ja tieteelliset periaatteet sekä sen taustalla olevan fysiikan, katso nämä videot: The Royal Rife Story and Royal Rife: His Own Story.
Saatte tietoa tämän merkittävän Kalifornialaisen tiedemiehen saavutuksista, joka 1930-luvulla keksi tehokkaan optisen mikroskoopin, jolla voitiin nähdä elävät bakteerit, virukset ja sienet (sairauden aiheuttajat), joiden hän epäili aiheuttavan joukon sairauksia.

Hän havaitsi, että hän saattoi nähdä yksittäiset taudinaiheuttajat paremmin valaisemalla ne valotaajuudella, joka vastasi niiden omaa resonanssitaajuutta saaden ne hehkumaan. Kun hän vahvisti taajuudet, hän havaitsi taudinaiheuttajien joko hajoavan tai muuttuvan elottomiksi.

Tämä keksintö johti hänet kehittämään hämmästyttävän tavan tuhota nämä bakteerit ja virukset altistamalla ne niiden omalle resonanssitaajuudelle samalla tavalla kuin kristallilasi murskaantuu, kun laulaja löytää oikean sävelen.

Mitä tälle suurelle keksinnölle tapahtui? Barry Lynesin kirjan The Cancer Cure That Worked mukaan FDA ja tietyt yksilöt Amerikan lääkäriliitossa tukahduttivat sen.

ICRF:n tutkimus keskittyy lähinnä kokeilemaan erityisiä resonanssitaajuuksia tavoitteena vähentää kipua ja yleisiä oireita, joita liittyy moniin syöpämuotoihin parantamalla kehon immuniteettivastetta ja edistämällä tervettä solujen jakautumista.

ICRF ei esitä mitään lääketieteellisiä väittämiä minkään sairauden parantamisesta, mutta pitää ohjelmaa tärkeänä osatekijänä useiden sairauksien, muun muassa syövän hoidossa.

Mikro-organismeilla (taudinaiheuttajat ja mikrobit) mukaan lukien viruksilla, bakteereilla ja sienillä on erityinen värähtely. Tälle värähtelylle altistaminen lopulta tuhoaa taudinaiheuttajat.

Ohjelmassa käytetään erityisesti laadittua, laaja-alaista 20 MHz:n taajuusmuuttajaa, joka toimittaa nämä tietyt resonanssitaajuudet (kuolettava värähtely) kehoon (ihmisen tai eläimen).

Kun epätoivottu mikro-organismi altistetaan sen kuolettavalle värähtelylle, se alkaa värähdellä niin, että se vaurioituu tai kuolee. Tämän värähtelyn vaikutus vastaa tapaa, jolla oopperalaulaja kykenee rikkomaan viinilasin oikealla ääniaaltojen kantamalla sävelkorkeudella.

Tietyt äänitaajuudet (ääni) vastatessaan tarkasti jonkin tietyn aineen (esine) värähtelyä voivat aiheuttaa aineen hajoamisen, kts. Acoustics Video.

Tiedetään, että syöpäsolun sisässä olevat mikrobit saavat syöpäsolut säilymään syöpäisinä. Tuhoamalla syöpäsolujen sisässä olevat mikrobit syöpäsolut palaavat normaaleiksi soluiksi (kuten lukuisat syöpätutkijat ovat todistaneet kuluneiden 70 vuoden aikana). Tämän onnistumisen voidaan lukea kuljettajataajuuden ansioksi ja sen ansioksi, että alkuperäisessä Rifen laitteessa on kuljettajataajuus.

Oikeaan äänitaajuuteen sovitettu kuljettajataajuus “kuljettaa” korkeaa radiotaajuussignaalia (kehitetty tappamaan ja heikentämään mikrobeja) solukalvon läpi syöpäsoluihin. Kuten äsken mainittiin, jos kaikki syöpäsolujen sisässä olevat mikrobit tuhoutuvat, syöpäsolut palautuvat normaaleiksi soluiksi. Tämä on turvallisin tapa vapauttaa keho syöpäsoluista, koska kuolleiden syöpäsolujen jäänteitä ei ole.

Katso tohtori tohtori Alan Cantwellin MD, kirjat:
Four Women Against Cancer
The Cancer Microbe: The Hidden Killer in Cancer, AIDS, and Other Immune Diseases
Katso myös artikkeli: Mikä aiheuttaa syövän.

Kesällä 1934 La Jollassa Kaliforniassa Etelä-Kalifornian yliopiston tukemana ryhmä Amerikan johtavia bakteriologeja ja lääkäreitä johti ensimmäistä menestyksekästä syöpäklinikkaa. Tulokset osoittivat, että
 1. syöpä johtui mikro-organismista
 2. mikro-organismi voitiin kivuttomasti tuhota terminaalivaiheessa olevilta syöpäpotilailta ja
 3. sairauden vaikutukset voitiin pysäyttää.
Vuoden 1934 jälkeisenä vuosikymmenenä syöpäpotilaiden onnistuneesta hoidosta keskusteltiin lääkärikonferensseissa, levitettiin lääketieteen julkaisussa, raportoitiin varoen mutta ammattimaisesti suurissa sanomalehdissä ja selitettiin teknisesti Smithsonian Instituutin julkaisemassa vuosiraportissa.

Tutkimusvälineitä ohjelmien käyttöön kotona
Muistutan vielä, että markkinoilla on paljon taajuusmuuttajia (tavallisesti netissä mainostettuja), mutta hyvin harvoissa on riittävän tarkat tekniset ominaisuudet, kuljetustaajuus ja teho, jotta ne vastaisivat sitä laadukasta tutkimusta, jota ICRF haluaa toteuttaa. On tärkeää valita sellainen laite, joka tyydyttää kaikki eritystarpeet tutkimusvälineenä.

Laitteet, joita käytetään ICRF-ohjelmien toteuttamisessa, sisältävät 20 MHz pyyhkäisytoimintaisen taajuusmuuttajan, jossa on 3,1 MHz:n kuljettajataajuus. Taajuusmuuttajan teho vahvistetaan joko 207 watin oskillaattorivahvistimella (ei-kontakti), joka lähettää taajuudet plasmakaasuputkiantennin kautta (tavallisesti argon tai helium) tai 15 watin lineaarisella vahvistimella, jossa käytetään elektrodikontakteja/"läpysköjä", joilla taajuudet toimitetaan.

Kertauksena: Ensiksi, 207 watin oskillaattorivahvistimessa käytetään plasmaputkilähetysmenetelmää, jossa on ei-kosketuksellinen toimitustapa. Lähetystapa mahdollistaa myös suuremman 207 watin tehon verrattuna lineaarisen vahvistimen 15 watin kosketusmenetelmään.

Toiseksi, ensimmäisen kerran 1930-luvun jälkeen oskillaattorivahvistin mahdollistaa suurien taajuuksien (miljoonia hertsejä) käytön toimitettuna suoraan ei-kosketuksellisen plasmaputkimenetelmän kautta. Jos halutaan käyttää tehokkaampaa, monipuolista 1930-luvun/1950-luvun ei-kosketuksellista menetelmää, silloin 118 watin oskillaattorivahvistin on laite jota halutaan käyttää 20 MHz:n taajuusmuuttajan kanssa.

Kolmanneksi, tietyn tyyppisissä syövissä (kuten luusyöpä, luuydinsyöpä tai aivosyöpä) on parempi käyttää plasmalähetintyyppistä vahvistinta kuin sähkövirran tyyppistä elektrodi- eli kosketinmenetelmää. Tämä johtuu siitä, että sähkövirrat seuraavat tiiviimpää luuston rakennetta mieluummin kuin esimerkiksi luuydintä.

Jos on varaa, 20 MHz:n taajuusmuuttaja ja 207 watin plasmavahvistin on ICRF:n ja Cancer Tutorin mielestä paras nykyään markkinoilla oleva laite. Sillä on sekä kosketus- ja ei-kosketus ominaisuus ja on ainut laite joka tuottaa 1930- ja 1950-luvun taajuudet.

Suomennos Jussi Yli-Panula

Lähde https://www.cancertutor.com/freqgenerators/

keskiviikko 28. joulukuuta 2016

Mikä aiheuttaa syövän

Syövän perussyyn korjaaminen
Vaikka monet syövän luontaishoidot selviytyvät hyvin syövästä, monilta syövän luontaishoidoilta puuttuu keino puhdistaa elimet mikrobeista, joista useimmat syövät johtuvat.

Monissa tapauksissa immuniteettijärjestelmä voi poistaa nämä mikrobit, mutta todellisuudessa joitakin lapamatolajeja, maksamatoja ja sieniä immuniteetti ei kykene tappamaan syystä tai toisesta. (Immuniteettijärjestelmä ei pääse käsiksi esimerkiksi mikrobeihin).

Maksanpuhdistuksia ja erityisiä ravinteita saatetaan tarvita hoitamaan pois nämä mikrobit ja loiset. On kuitenkin totta, että monet syövän luontaishoidot selviytyvät hyvin näistä erityisistä mikrobeista. Potilaan tulisi kuitenkin tiedostaa nämä seikat.

Poistamalla mikrobit elimistöstä sekä tekemällä normaalit syöpähoidot tasapaino (eli vahva immuniteettijärjestelmä ja alhainen määrä syöpäsoluja) palautuu riittävästi estämään syövän palaamisen. Potilas paranee, koska hänen immuniteettijärjestelmänsä on korjattu ja syöpäsolujen määrä on vähentynyt erityisillä ohjelmilla. Syöpä ei palaa, mikäli potilas noudattaa ruokavaliotaan.

Koululääketieteen menetelmä kuitenkin vahingoittaa vakavasti immuniteettijärjestelmää kemoterapialla, sädehoidolla ja leikkauksella. Nämä toimenpiteet pahentavat epätasapainoa, koska ne vahingoittavat immuniteettijärjestelmää ja onnistuvat heikosti tappamaan mikrobeja elimistöstä.

Koululääketieteen hoidot tappavat paljon terveitäkin soluja ja voivat vahingoittaa elimiä, lymfajärjestelmää jne. Onko mikään ihme, että syöpä näyttää aina palaavan leikkauksen ja kemoterapian jälkeen? Tätä kutsutaan regressioksi (taantuminen).

Millä tavalla esimerkiksi rinnan poisto korjaa immuniteettijärjestelmän? Älä ole hölmö. En tiedä, kuinka monta kertaa olen sanonut syöpäpotilaille, että “syöpää ei voi leikata pois”.

Onko sitten mikään ihme, että asiantuntijan antamilla vaihtoehtoisilla syöpähoidoilla on valtavasti suurempi parantumisprosentti kuin koululääketieteen hoidoilla? Useimmat luonnolliset syöpähoidot sisältävät immuniteettia vahvistavia seikkoja, jotka tappavat syöpäsoluja. Jotkin ohjelmat sisältävät myös seikkoja, jotka puhdistavat veren mikrobeista. Ne vahvistavat myös immuniteettijärjestelmää.

Mieti tätä tarkkaan: Vaikka koululääketiede saa syövän remissioon eli syöpä näyttää häipyneen, he eivät ole korjanneet syövän perussyytä, joten on lähes varmaa, että syöpä palaa.

Koska syövän perussyynä on heikko immuniteettijärjestelmä, syöpää ei voi leikata pois. On hoidettava syövän perussyytä.

Keskustelu siitä, mikä aiheuttaa syövän solutasolla on aivan eri aihe kuin keskustelu siitä, mikä aiheuttaa syövän systeemisellä (koko elimistöä koskeva) tasolla.

Syöpä systeemisellä tasolla
Kaikilla on syöpäsoluja kehossaan, miksi siis joku ei koskaan saa syöpää ja toisella ihmisellä todetaan syöpä? Syövän puhkeamisen taustalla on aina tapahtumasarja.

Ensiksi, ilkeät mikrobit ja loiset pääsevät elinten sisään ja asettuvat sinne. Nämä mikrobit ovat yleensä peräisin huonosti keitetystä lihasta, mutta ne voivat olla peräisin muistakin lähteistä.

Toiseksi, nämä mikrobit kaappaavat glukoosia matkalla elinten soluihin.

Kolmanneksi, nämä mikrobit erittävät kuona-aineina mykotoksiineja, jotka ovat erittäin happamia ja soluille täysin arvottomia.

Neljänneksi, koska solut (elimissä) eivät saa tarvitsemaansa ravintoa (koska se on kaapattu) ja koska ne elävät saastemeressä (eli mykotoksiineissa), elimen solut heikentyvät.

Viidenneksi, elimet koostuvat yksinomaan soluista. Toisin sanoen, jos kaikki elimen solut otettaisiin pois, elintä ei olisi olemassa. Näin ollen, koska elinten solut ovat heikkoja, elimet ovat heikkoja.

Kuudenneksi, koska yksi tai useampi elin on heikko, immuniteettijärjestelmä heikentyy. Todellisuudessa mikrobit heikentävät immuniteettijärjestelmää sekä suorasti että epäsuorasti.

Seitsemänneksi, koska immuniteettijärjestelmä on heikko, se ei voi tappaa riittävästi syöpäsoluja ja syöpäsolut kasvavat hallitsemattomasti.

Lyhyesti: syövän perussyynä ovat mikrobit ja loiset, joita on elimissä tai paksusuolessa (tai verenkierrossa) ja jotka heikentävät immuniteettijärjestelmää.

Mutta muutkin seikat voivat aiheuttaa syöpää. Esimerkiksi rokotus voi heikentää immuniteettijärjestelmää johtuen elohopeasta ja/tai toksiineista. Törky paksusuolessa voi myös johtaa heikkoon immuniteettijärjestelmään. (Katso kirja: Fire in the Belly, Dr. Keith Scott-Mumby)

Lukija pani ehkä merkille edellä olevat sanat “tai verenkierrossa”. Syöpäpotilailla, joilla on mikrobeja elimissä, on myös mikrobeja verenkierrossa. Se kumpi aiheutti toisen vaihtelee syöpäpotilaasta toiseen. Mutta alkujaan elimissä olevat mikrobit leviävät verenkiertoon ja päinvastoin. Missä määrin elimissä olevat mikrobit heikentävät immuniteettijärjestelmää verrattuna siihen, kuinka paljon verenkierrossa olevat mikrobit heikentävät immuniteettijärjestelmää, vaihtelee tapauksittain, mutta on todennäköistä, että elimissä esiintyy loisia.
Edellä oleviin vaiheisiin perustuen, pääasiallisia syövän parantamiskeinoja on kolme:
 • Etsi ja tapa syöpäsolut turvallisesti;
 • Tuhoa mikrobit syöpäsoluissa (käsitellään myöhemmin) ja syöpäsolut muuttuvat normaaleiksi soluiksi;
 • Tuhoa mikrobit, jotka aiheuttavat immuniteettijärjestelmän heikentymisen (ja tämä sisältää elimissä ja verenkierrossa olevat mikrobit).
Jos 3. kohtaa ei noudateta, syöpä voi palata.

Lukija saattaa ihmetellä, onko olemassa luonnollisia hoitoja, jotka on nimenomaan suunniteltu tunnistamaan  ja poistamaan mikrobit elimistä? Vastaus on kyllä.

Esimerkiksi, the High RF Frequency Generator with Plasma Amplifier tai High RF Frequency Generator with Linear Amplifier (frequency generator - taajuusmuuttaja, amplifier - vahvistin) tappavat näitä mikrobeja ja loisia tietämättä mitä nämä ovat. Tämä johtuu siitä, että tämä laite kattaa riittävän määrän taajuuksia, jotka tappavat nämä mikrobit ja loiset.

Vaihtoehtona ovat maksanpuhdistukset, esimerkiksi Hulda Clarkin laatima maksanpuhdistus (tai Ty Bollingerin The 31-Day Home Cancer Cure).

Lyhyesti, on olemassa kaikille budjeteille sopivia hoitoja.

Syöpäsolujen määritelmä
Mikä siis aiheuttaa yksittäisen solun muuttumisen syöpäsoluksi? Monia syöpäsoluja muodostuu, kun yksi syöpäsolu jakautuu muodostaen kaksi syöpäsolua. Mutta kuinka normaali solu, joka ei ole syöpäsolu, muuttuu syöpäsoluksi?

Normaalissa solussa ATP (adenosiinitrifosfaatti) -nimiset molekyylit huolehtivat solun energiasta. ATP-molekyylejä syntyy mitokondrioissa, joita on jokaisessa solussa. Itse asiassa jokaisen solun sisässä on tuhansia mitokondrioita.

Syöpäsolun varsinainen määritelmä on alhainen ATP-energia.

Tapahtuma, jossa ATP-energiaa syntyy, on tämä (yksinkertaistettuna):
Glukoosia tulee solun sisään verenkierrosta;
Osa glukoosista muuttuu pyruvaatiksi (tämä on monivaiheinen prosessi):
Pyruvaatti pääsee mitokondrioiden sisään;
Päästyään mitokondriaan pyruvaatti on kahden perättäisen kemiallisen reaktion alussa (sitruunahapposykli eli Krebsin sykli ja sitten elektronien kuljetussykli, joka lähtee noin puolivälissä sitruunahapposykliä). Nämä molemmat syklit luovat useimmat solussa olevat ATP-molekyylit.

Syöpäsolut käyttävät 15 kertaa enemmän glukoosia kuin normaalit solut. Joten on johdonmukaista odottaa, että syöpäsolu tuottaa 15 kertaa normaalia solua enemmän ATP-molekyylejä.

Todellisuudessa syöpäsolut tuottavat hyvin vähän ATP-molekyylejä. Syöpäsolut kärsivät ATP-molekyylien puutteesta ja niiden on turvauduttava käymistapahtumaan (fermentaatio), jotta ne voivat tuottaa sen pienen määrän ATP-molekyylejä, mihin ne pystyvät.

 Koska glukoosia on niin paljon, ATP-molekyylejä pitäisi olla runsaasti. Miksi syöpäsolut käyttävät 15 kertaa enemmän glukoosia eivätkä kuitenkaan kykene tuottamaan merkittävää määrää ATP-molekyylejä?

ATP-molekyylien tuotannon estävänä tekijänä on hyvin erityinen monimuotoinen bakteeri, joka on syöpäsolujen sisällä.

The Independent Cancer Research Foundation ja muut uskovat, että tämä mikrobi on helikobakteeri. Joissakin tapauksissa kyseessä saattaa olla myös fusobakteeri, koska senkin tiedetään pääsevän solujen sisään.

Vaikka kaikilla on helikobakteereja kehossa (yleensä ruoansulatuskanavassa), kuinka helikobakteeri pääsee terveen solun sisään? Yleensä se ei pääse. Kuitenkin joissakin tapauksissa hapan ruokavalio voi tehdä tästä bakteerista erittäin aggressiivisen ja se voi sananmukaisesti porautua normaalin solun sisään pois happamuudesta veressä, kuten Robert Young totesi.

Toinen tapa, jolla mikrobit pääsevät solujen sisään, koska asbesti tai tupakan kemikaalit syövyttävät solukalvon. Näin mikrobit pääsevät solujen sisään. Muista kuitenkin, että vaikka meillä kaikilla on syöpäsoluja, meillä on myös immuniteettijärjestelmä.

Kuinka siis bakteeri estää ATP-molekyylien tuotannon ja muuttaa näin solun syöpäsoluksi sen jälkeen, kun se on päässyt solun sisään?

Vuonna 2004 the Independent Cancer Research Foundation kehitti mallin, joka pätee tänäänkin.

Bakteerit estävät ATP-tuotannon kahdella eri tavalla:

Ensin, bakteerit syövät glukoosia joten, kun bakteerit lisääntyvät solun sisässä (muuten, bakteeri on suurin piirtein saman kokoinen kuin mitokondriot) ne kaappaavat yhä enemmän glukoosia. Tämä tarkoittaa, että yhä vähemmän glukoosia muuttuu pyruvaatiksi. Tämä merkitsee, että ATP:tä syntyy vähemmän.

Toiseksi, mikrobit erittävät mykotoksiineja, jotka ovat erittäin happamia ja täysin arvottomia molekyylejä.
Eräs ICRF:n tutkija sanoi: Sen sijaan, että mitokondriot “uisivat” pyruvaattimeressä, ne uivat mykotoksiinimeressä.

Kumpikin vaikuttaa siten, että mitokondriot eivät saa riittävästi pyruvaattia ja tämä estää niin sitruunahapposyklin kuin elektronien kuljetusketjun estäen näin ATP:n riittävän tuotannon mitokondrioissa.

Tämä mikrobi on erittäin monimuotoinen eli sillä on monia eri kokoja ja muotoja. Tämä mikrobi voi sanan mukaisesti olla virusta pienempi. Monet ihmiset uskovat, että syöpä johtuu viruksesta tai sienestä, mutta todellisuudessa se on erittäin monimuotoinen bakteeri, jonka seinämä on viallinen.

Kirjassa The Persecution and Trial of Gaston Naessens kuvataan tämän syöpämikrobin 16 vaihetta. Katso näiden nimet artikkelista Advanced Cancer Theory.

Pienimmillään se on viruksen kokoinen ja voi tunkeutua solutumaan. Viruksen tapaan, joka pääsee tuman sisään, syöpämikrobi voi olla vuorovaikutuksessa solutuman sisällä olevan DNA:n kanssa ja muuttaa solun DNA-rakenteen.

Vieläkin merkityksellisempää on se, että Dillerit, jotka osallistuivat tohtori Livingstonen työryhmään, osoittivat, että syöpämikrobit kykenevät pääsemään ei ainoastaan terveen solun sisään vaan myös solutuman sisään. Tämä solunsisäinen tunkeutuminen merkitsee, että syöpämikrobit voivat päästä varsinaisessa tumassa oleviin geeneihin. - Four Women Against Cancer, by Dr. Alan Cantwell, page 47.

Tutkijat näkevät näiden mikrobien aiheuttamat DNA-vauriot ja väittävät, että nimenomaan DNA:n vaurioituminen aiheuttaa syövän. Tämä on sama kuin sanoisi, että tulipalot johtuvat savusta. Se on hyvä arvaus, mutta väärä. Syöpäsolun DNA-vaurio johtuu samojen erittäin monimuotoisten bakteerien DNA:sta, bakteerien, jotka estävät ATP-molekyylien tuotannon. Itse asiassa nämä bakteerit saavat aikaan monia muita seikkoja, jotka synnyttävät syöpäsoluja, suojaavat syöpäsoluja immuniteettijärjestelmältä ja levittävät syöpää. Todellisuudessa näiden bakteerien ominaisuudet ovat käsittämättömän moninaiset.

Näin ollen syöpätutkijoiden (joita lääketeollisuus rahoittaa) väite, että DNA-vaurio aiheuttaa syöpää on väärä. En tiedä, onko tämä tahallinen virhe, jolla halutaan välttää parannuksen löytyminen vaiko tietämättömyys.

Joka tapauksessa syöpäsolun energian puutteesta eli ATP-molekyylien puutteesta johtuen syöpäsolut ovat heikkoja, mikä on syöpäsolun määritelmä. Mutta koska syöpäsolut varastavat glukoosia kehosta, syövästä vapailla soluilla on vähemmän glukoosia ja ne ovat hyvin sairaita. Ne ovat sairaita myös muista syistä, esimerkiksi, kakeksiakierteestä johtuen, jolloin syöpäsolut erittävät maitohappoa (kakeksia - kuihtuminen) 

Jo 1890-luvulta lähtien monet syöpätutkijat ovat selittäneet syövän johtuvan mikrobeista (solutasolla), vaikka he eivät ymmärtäneet solun sisäistä mekanismia, joka sai mikrobin muuttamaan solun syöpäsoluksi.

Vuonna 1890 kuuluisa patologi William Russell (1852-1940) kertoi ensimmäisenä “syöpäloisista” syöpäkudoksessa, joka erityisesti värjättiin punaisella värillä. “Loista” löydettiin solujen sisä- ja ulkopuolelta. Pienimmät loiset tuskin näkyivät mikroskoopilla ja suurimmat olivat punaverisolujen kokoisia. Russel löysi “loisia” myös tuberkuloosista, syfiliksestä ja ihohaavoista.  — Four Women Against Cancer, by Dr. Alan Cantwell, pages 53-54

Tohtori Russel tiesi vuonna 1890, että syöpämikrobit ovat monimuotoisia.

Huomaa, että syöpämikrobia esiintyi syöpäsolujen sisä- ja ulkopuolelta. Eräässä syöpäsolun käyttämässä menetelmässä levitä nopeasti (ainakin muutamissa syöpätyypeissä) syöpämikrobi tulee ulos solusta, liikkuu veren mukana ja luo uuden syöpäsolupesäkkeen kaukana alkuperäisestä pesäkkeestä. Suomusolukarsinooman, melanoomien, sarkoomien ja kohtusyövän on tunnistettu leviävän tällä tavalla ICRF:n tutkijoiden mukaan.

Tämä on vasta alkua.

Syöpämikrobi erittää myös entsyymejä, jotka peittävät syöpäsolun ulkopuolelta. Tämä entsyymikerros estää immuniteettijärjestelmää tunnistamasta syöpäsoluja syöpäsoluiksi.

1950-luvun paikkeilla todettiin, että luonnolliset haimaentsyymit kykenevät hajottamaan tämän proteiinikerroksen niin, että immuniteettijärjestelmä voi tunnistaa ja tappaa syöpäsolut.

Tämä löytö vuorostaan johti siihen neuvoon, että syövän luontaishoidoissa kielletään syöpäpotilasta syömästä lihaa tai muita ruokia, joita haimaentsyymit hajottavat. Toisin sanoen nämä ruoat käyttävät loppuun haimaentsyymit ollessaan mahassa, joten niitä on vähemmän käytettäväksi syöpäsolujen paljastamiseen immuniteettijärjestelmälle.

Syöpäpotilaiden, joiden hoito-ohjelmassa on haimaentsyymejä, ei saisi syödä lihaa tai maitotuotteita. Itse asiassa yhdenkään syöpäpotilaan ei saisi syödä tai juoda maitotuotteita (useista syistä) tai käyttää sokeria.

Toisaalta liha voi auttaa heikkoa syöpäpotilasta, joka ei noudata haimaentsyymiohjelmaa, joten joissakin tapauksissa liha sopii syöpäpotilaille.

Tohtori Matthias Rath keksi, että nämä mikrobit erittävät entsyymejä, jotka leikkaavat väylän kudokseen, jotta syöpä voi helpommin levitä kudoksessa. Syöpämikrobit ovat syöpää aiheuttava kone.

Lyhyesti, syöpä systeemisellä tasolla johtuu immuniteettijärjestelmän eheyden ja syöpäsolujen määrän välisestä epätasapainosta. Systeemisellä tasolla syöpä voi johtua hyvin monista seikoista, erityisesti sellaisista, jotka heikentävät immuniteettijärjestelmää. Heikon immuniteettijärjestelmän syy on lähes aina mikrobit ja loiset, joita on elinten sisässä, mutta jotka eivät välttämättä ole syöpäsolujen sisäpuolella.

Solutasolla syöpä johtuu kuitenkin hyvin erikoisista ja yleisistä solujen sisäisistä mikrobeista. Nämä mikrobit saavat aikaan hämmästyttäviä asioita auttamalla syöpäsoluja aiheuttamaan vahinkoa ja suojautumaan.

Syöpäsolut tuottavat ja erittävät suuria määriä maitohappoa, kuten jo mainittiin, käyttäessään suuria määriä glukoosia tehottomasti. Tämä maitohappo menee verenkiertoon ja pääsee maksaan. Maksa muuttaa maitohapon glukoosiksi. Tämä “pingpongpallosykli”, missä syöpäsolut muuttavat glukoosin maitohapoksi ja maksa muuttaa maitohapon glukoosiksi, on nimeltään maitohapposykli eli kakeksiasykli.

Tämä sykli tappaa noin puolet syöpäpotilaista, koska energiaa kuluu niin paljon kummankin syklin päässä. Potilas heikkenee ja yksinkertaisesti kuolee.

Maitohappo estää monien avainravinteiden pääsyn syöpäsoluihin.

Maitohapposyklin hoitaminen on usein syöpähoidon pääasiallinen pyrkimys. Siihen saattaa kuulua hydratsiinisulfaatti, MSM (joka auttaa huuhtelemaan pois maitohappoja), D-riboosi (syövästä vapaiden solujen energiaa), C-vitamiini jne, jne.

Syöpä ei johdu DNA-vaurioista
Mikrobit voivat alentaa ATP-energiaa, mikä on varsinainen syöpäsolun määritelmä. Onko muita seikkoja, jotka voivat alentaa ATP-energiaa? Teoriassa on, mutta jokin muu syy olisi tilastollisesti lähes mahdoton.

Yksi mahdollisuus on sellainen DNA-vaurio, missä se aiheuttaa vajavaisia proteiineja ja vajavaiset proteiinit aiheuttavat ATP-energiakatoa.

Arvelen, että maailmassa ei ole muutamaa tuhatta enempää syöpäpotilaita, joiden syöpä johtuu DNA-vaurioista.
On kuitenkin lähes varmaa, että tietyt kemikaalit, erityisesti asbesti, voivat aiheuttaa syöpää. Se aiheuttaa syöpää vahingoittamalla soluja niin, että bakteerit pääsevät syöpäsoluihin helpommin. Silloin bakteerit aiheuttavat syöpää, kuten olemme jo nähneet.

Puhutaanpa tarkemmin DNA-vauriosta mahdollisena syövän aiheuttajana.
Koululääketiede väittää, että kaikki syövät johtuvat DNA-vaurioista. Tämä on pötyä. Harvoissa tapauksissa DNA vauriot saattavat teoriassa aiheuttaa syöpää.

Puhutaanpa kuuluisasta BRCA2-geenistä esimerkkinä. Voiko tämän geenivirhe aiheuttaa syöpää? Ei ole selvää, onko BRCA2-geeni syövän syy tai aiheuttavatko syöpäsolun sisäiset mikrobit BRCA2-geenivaurion.

Koululääketiede ei milloinkaan tutki tätä ongelmaa, koska sen tavoitteena on tuotteiden myyminen, ei ihmishenkien pelastaminen.

DNA-säie on 3,2 - 3,5 miljardin nukleotidin pituinen. Vain hyvin pieni prosentti, noin 3 %, tästä DNA:sta koodautuu proteiineihin. Ja vain hyvin pieni prosentti näistä proteiineista osallistuu ATP-energian tuottamiseen. Meitä kiinnostavat proteiinit ovat niitä proteiineja, joita tarvitaan esimerkiksi glukoosin muuntamiseen pyruvaatiksi.

Toisin sanoen olemme vain kiinnostuneita rakenteista niiden solujen sisällä, jotka osallistuvat glukoosin muuntamiseen pyruvaatiksi.

On mahdollista, mutta erittäin epätodennäköistä, että DNA-vaurio voisi vaikuttaa johonkin niistä proteiineista, joita tarvitaan ATP-energian tuottamiseen.

Kun DNA-vaurioinen solu jakautuu, kaikilla “tytärsoluilla” on tämä sama geneettinen vaurio.

Kuinka siis huono geeni tuottaa syöpäsolun? Solussa geenit ovat kaavoja, joita käytetään entsyymien tai proteiinien tuottamiseen. Jos geenissä on vaurio, silloin tämän geenin tuottamat entsyymit tai proteiinit ovat viallisia.

Kaikki, mitä solussa tapahtuu, tapahtuu proteiinien ohjaamana. Siinä on työläisproteiineja, työjohtajaproteiineja jne. Jos nämä ovat vahingoittuneet, silloin yksi tai useampi suuresta määrästä kemiallisia ketjureaktioita saattaa epäonnistua. Tämä saattaa tarkoittaa, että ATP-energian tuotto on vahingoittunut.

Jos merkittävä määrä solun sisäisestä ATP-energiantuotannosta estyy, silloin määritelmän mukaan solu on syöpäsolu.

Kuinka siis BRCA1- tai BRCA2-vikaiset geenit aiheuttavat syöpää? Totuus on, että oikeastaan kukaan ei tiedä, aiheuttavatko nämä vialliset geenit syöpää lainkaan. Jotta nämä viat voisivat aiheuttaa syöpää, niiden on tuotettava viallisia proteiineja, joita tarvitaan glukoosin muuntamiseen pyruvaatiksi.

Geneettisellä vialla ei ehkä ole lainkaan mitään tekemistä pyruvaatin tuottamisessa. Toisin sanoen, geneettiset viat saattavat olla syövän oire, mikä tarkoittaa, että tämä vika voi johtua mikrobien DNA:sta, jotka todellisuudessa aiheuttavat syöpää.

Nämä viat eivät voi täysin estää ATP:n tuotantoa, muuten solu hajoaisi. Joten tiedämme, että sen on oltava osittainen häiriö, jos ollenkaan.

Tämä on Independent Cancer Research Foundationin tutkimusaihe, mutta meillä ei ole varaa eikä henkilökuntaa tutkimuksen tekemiseen. Näin ollen meidän on sanottava, “Emme tiedä, ovatko vialliset geenit syövän syy vai oire olemassa olevista mikrobeista, jotka aiheuttavat syövän.”

Huomio mikrobeihin syöpäsolussa
Esitetäänpä vielä yksi kysymys: onko ollut syöpähoitoja, jotka parantavat syövän tappamalla solujen sisäiset mikrobit?

1930-luvulla mikrobiologi tohtori Royal Rife, kykeni parantamaan syövän hienovaraisella sähkölääketieteellä, jossa oli kaksi taajuutta. Toinen taajuus oli suunniteltu tappamaan syöpäbakteereja ja toinen oli ”kuljettajataajuus”, joka vei toisen taajuuden solukalvon läpi (ja todellisuudessa koko kehon läpi) syöpäsolujen sisään tappamaan mikrobeja.

Tohtori Rife sai 100 prosentin parantumisasteen syöpäpotilailla, mutta hänet vaiennettiin FDA:n toimesta Rifen kieltäydyttyä myymästä teknologiansa Amerikan lääkäriyhdistykselle, jonka hän tiesi hautaavan hänen keksintönsä.

Nykyinen Rife-laite on rakennettu Rifen mallia jäljitellen. Sen nimi on High RF Frequency Generator. Tätä hienovaraista sähköisen lääketieteen laitetta on kaksi mallia.

The Independent Cancer Research Foundation tutkii molempia sähköisen lääketieteen ohjelmia (Rifen kehittämiä) ja on laatinut useita syöpähoitoja käyttämällä kuljettajina (Troijan hevosina) aineita kuten DMSO, MSM, hunaja, vaahterasiirappi tai melassi, jotta mikrobeja tappavat aineet saadaan syöpäsolujen sisään. Nämä hoidot ovat olleet hyvin onnistuneita.

Toisin sanoen, jos solun sisäiset mikrobit tapetaan, syöpäsolut muuttuvat normaaleiksi soluiksi.

Kirjassa Cancer & Natural Medicine — A Textbook of Basic Science and Clinical Research tekijä John Boik tunnistaa 12 ainetta, joiden on koeputkessa osoitettu kykenevän palauttamaan syöpäsolut normaaleiksi soluiksi (hän nimittää tätä “differentioitumiseksi). Kaikki 12 näistä aineista ovat mikrobeja tappavia. Joten tarvitsee vain saada nämä aineet syöpäsolujen sisään.

Protandium kehitettiin pääsemään solujen sisään. Ja kaikki viisi tämän yhdisteen ainesosaa tuhoavat syöpämikrobeja. Tästä johtuen kaikki Dirt Cheap ohjelmaa noudattavat tarvitsevat sitä.

Boikin kirjassa DMSO:ta käytetään kuljettamaan nämä mikrobeja tappavat aineet syöpäsolujen sisään. DMSO on niin tärkeä, että se mainitaan omassa taulukossaan.

Atlantassa Georgiassa eräs lääkäri paransi syöpäpotilaita DMSO:lla ja hyvin pienellä kemoterapia-annoksella (noin 10 prosenttia normaalista annoksesta). Miksi näin pieni annos oli niin onnistunut? Koska DMSO mahdollisti kemoterapian kohdistumisen syöpäsoluihin ja vältti vahingoittamasta terveitä soluja. FDA vaiensi tämän lääkärin. DMSO:n käyttäminen syöpäklinikalla Yhdysvalloissa vetää magneetin tavoin FDA:ta tekemään ratsian klinikalla.
Tietämämme mukaan ICRF, Boik ja tämä lääkäri tekivät löytönsä toisistaan riippumatta.

Juuri tästä johtuen ICRF kehottaa syöpäpotilasta ottamaan MSM:ää ennen kemoterapian käyttöä (emme suinkaan mainosta kemoterapiaa). Osa MSM:stä muuttuu DMSO:ksi päästyään kehoon, ja DMSO saattaa auttaa kemoterapiaa kohdistumaan syöpäsoluihin.

Muutamat klinikat käyttävät insuliinin ja kemoterapian yhdistelmää. Tässäkin hoidossa käytetään kemoterapiaa pieninä annoksina, mutta se yhdistetään insuliiniin, joka jossain määrin kohdistuu myös syöpäsoluihin. Tätä nimitetään IPT:ksi (insuliinipotentiaatiohoito - Insulin potentiation Therapy).

C-vitamiinia, joka myös tappaa mikrobeja, käytetään syöpäpotilailla suonensisäisesti. ICRF on yrittänyt saada näitä lääkäreitä lisäämään DMSO:n ohjelmaansa avaamaan syöpäsolujen portit, mutta lääkärit harvoin kuuntelevat tutkijoita.

Todennäköisesti on monia luonnollisia molekyylejä, jotka parantavat syöpää tappamalla mikrobit syöpäsolujen sisässä, mutta joiden ei vielä ole tunnistettu toimivan tällä tavalla. C-vitamiini ja D3-vitamiini ovat hyviä esimerkkejä. Nämä ovat vahvasti mikrobeihin tehoavia vitamiineja, jotka eivät mahdollisesti kykene suoraan tappamaan syöpäsoluja, joten ainut tapa, jolla ne hoitavat syöpää on se, että ne tappavat syöpäsolujen sisässä olevat mikrobit. C-vitamiinin tapauksessa syntyy myös vetyperoksidia.

Me luonnollisesti yhdistämme MSM:n C-vitamiiniin ja D3-vitamiiniin.
Kurkuma on maailman ykköskasvi tai yrtti, jonka on tunnistettu tappavan onnistuneesti helikobakteeria. Kurkuma on yksi huippuyrteistä, jota myös käytetään syöpähoidossa. Tällä websivustolla kurkuma yhdistetään hunajaan. Inkivääriä käytetään myös hunajan kanssa. Kummankin näistä yhdistelmistä tiedetään parantaneen syöpää. Me yhdistämme hunajan ja kanelin.

On paljon helpompi tappaa mikrobeja kuin syöpäsoluja, jos aine pääsee syöpäsolujen sisään. DMSO, MSM ja hunaja ovat kaikki “Troijan hevosia”, jotka kuljettavat mikrobeja tappavia aineita syöpäsolujen sisään. Vaahterasiirappia tai melassia käytetään yleisesti ruokasoodan kanssa, ja yhdistelmä onnistuu hyvin. Olen saanut useita käyttäjäkokemuksia ihmisiltä, jotka käyttävät tätä yhdistelmää (eli Kelmunohjelmaa) hoitamaan syöpää tai kutistamaan kasvaimia.

ICRF on useiden vuosien ajan tutkinut keinoja palauttaa syöpäsolut normaaleiksi soluiksi tappamalla mikrobit syöpäsolujen sisällä. Tällainen tutkimus perustuu siihen, että se toimii paljon nopeammin kuin sellaiset menetelmät, joissa syöpäsolut tapetaan. Syöpäsolujen palauttaminen normaaleiksi soluiksi ei tuota kuolleiden syöpäsolujen jätteitä. Tämä on ihanteellinen tapa parantaa syöpä. Toisaalta immuniteettijärjestelmän vahvistaminen on hitaampi prosessi, mutta se on oikein hyvä menetelmä.

Ultraviolettivaloa on myös tutkittu vuosia, ja ICRF tutkii tämän ohjelman käyttöä. Inexpensive Cancer Treatments -artikkelissa mainitaan ultraviolettivalo-ohjelma. Tämä ohjelma on tuottanut vaarattoman Herxheimersin, joten tiedämme, että se tappaa mikrobeja verenkierrosta.

Oikein käytettynä tämä ohjelma tappaa mikrobeja verenkierrosta. Kyseessä on immuniteettia vahvistava tapahtuma, joten se tehoaa hitaasti, mutta mikrobien poistaminen verenkierrosta on syöpähoito, koska se vahvistaa immuniteettijärjestelmää.

Riippumatta siitä, mitä syöpäpotilas tekee, ohjelmassa tulisi kuitenkin olla jokin tekijä, joka poistaa mikrobit elimistä niin, että immuniteettijärjestelmä voi toimia kunnolla. Muuten syöpä voi palata.

Tohtori Bob Beckin panos
Normaali ihminen ei saa syöpää elinaikanaan. Tämä johtuu siitä, että hänen immuniteettijärjestelmänsä on niin vahva, että syöpäsolut pysyvät hallinnassa.

Useimmat ihmiset eivät kuitenkaan ymmärrä, kuinka edistynyt ja vahva immuniteettijärjestelmä on, jos se toimii täysillä. Todellisuudessa on erittäin harvinaista, että immuniteettijärjestelmä on täysin toimintakelpoinen. Tämä osoittaa, että immuniteettijärjestelmän merkityksestä tiedetään kovin vähän.

Luontaislääketieteen tutkijat voivat osoittaa keinoja vahvistaa immuniteettijärjestelmää mielin määrin.

Koululääketieteen tutkijat eivät kuitenkaan ole koskaan yhteistyössä luontaislääketieteen tutkijoiden kanssa. Kuitenkin koululääketieteen tutkijat hallitsevat 99,999 prosenttia tutkimusrahoista. Luontaislääketieteessä tiedetään paljon immuniteettijärjestelmän vahvistamisesta. Koululääketieteessä tietous todella vahvan immuniteetin merkityksestä on niukkaa.

Kukaan ei tunne esimerkiksi neuropeptidien tilaa silloin, kun immuniteettijärjestelmä toimii täydellisesti.
On tosi, että jos ihmisen immuniteettijärjestelmä toimisi täydellisesti, kukaan ei koskaan saisi syöpää. Tällaista näkymää koululääketiede ei koskaan halua kohdata.

Tiedetään, että immuniteettijärjestelmä tuottaa kahta syövän vastaista molekyyliä interleukiinia ja interferoonia. Näitä molekyylejä kutsutaan neuropeptideiksi eli hermoproteiineiksi. Elimistössä on yli 2000 eri tyyppistä neuropeptidiä, mutta useimpia niiden syöpää estävistä vaikutuksista ei tunneta. Todellisuudessa ei kukaan tiedä, kuinka monta eri neuropeptidityyppiä keho voisi tuottaa.

Interleukiini, interferooni ja todennäköisesti useat muut neuropeptidit ovat ehdottoman tappavia syöpäsoluille.
Ongelmana on se, että ihmisen keho ei yleensä tuota optimimäärää näitä neuropeptidejä. Itse asiassa keho tuottaa näitä vain hyvin pienen määrän.

Syynä ovat mikrobit, mutta eivät samat mikrobit, jotka sijaitsevat syöpäsolujen sisässä. Syynä ovat syöpäsolujen ulkopuolella olevat mikrobit.

Keskivertoihmisellä on vähän alle kilo mikrobeja verenkierrossaan ja muissa paikoissa kehoa. Juuri nämä mikrobit haittaavat immuniteettijärjestelmän kykyä tuottaa näitä avainneuropeptidejä.

Mistä tiedämme tämän?

Bob Beckin menetelmästä. Tämä menetelmä perustuu yksinkertaiseen sähkölääketieteelliseen laitteeseen, joka puhdistaa veren mikrobeista täydellisesti muutamassa kuukaudessa. Alun perin se suunniteltiin AIDS:in parantamiseen, mutta se osoittautui myös syövän parannukseksi monissa tilanteissa (ei kuitenkaan kovin pitkälle edenneissä syövissä, koska se tarvitsee liian paljon aikaa tehotakseen).

Kysymys kuuluu: kuinka tämä yksinkertainen menetelmä parantaa syövän?

Kun verenkierrossa ei ole mikrobeja, immuniteettijärjestelmä vahvistuu enemmän kuin millään muulla menetelmällä. Keho tuottaa runsaasti neuropeptidejä (suhteellisesti, ei absoluuttisesti).

Kun mikrobien eliminoiminen on vahvistanut immuniteettijärjestelmän, neuropeptidit tuhoavat syöpäsolut.

Kaikkien mikrobien eliminoiminen verenkierrosta Bob Beckin laitteella voi kestää kuusi kuukautta. (Huom! menetelmää pitäisi jatkaa koko elämän ajan, muuten mikrobit palaavat.) Ei tiedetä, kuinka kauan immuniteetin vahvistaminen täydelliseksi kestää. On kuitenkin todennäköistä, että Immuniteetin vahvistuminen syöpää vastaan alkaa 6-7 viikon sisällä ohjelman aloittamisesta.

Fysiikan tohtori Bob Beckin panos tapahtui fysiikassa ja hän opetti fysiikkaa Kalifornian yliopistossa. Hänen osuuttaan ei saisi aliarvioida.

Jokaisen syöpäpotilaan, jota ei hoideta kemoterapialla tai muilla myrkyllisillä lääkkeillä, tulisi käyttää Bob Beckin laitetta.

Bob Beckin menetelmää ei kuitenkaan tulisi käyttää ensisijaisena syöpähoitona hoidon alettua. Kestää nimittäin vähintään kolme kuukautta, ennen kuin Beckin ohjelma alkaa tehota. On syytä käyttää ensin muita nopeammin tehoavia ohjelmia pitkälle edenneiden syöpien hoidossa.

Ehdottomasti kielletty aine tämän menetelmän yhteydessä on valkosipuli. Valkosipulia ei pitäisi kenenkään käyttää, koska se tappaa aivosoluja. Meillä on kuitenkin niin paljon aivosoluja, kuten Bob Beck huomauttaa, että kohtuullisesta määrästä valkosipulia ei oikeastaan ole haittaa.

Videoita Bob Beckistä Granada Ventura.

Yrttituotteita ei saa käyttää kahteen tuntiin Bob Beckin laitteen yhteydessä.

Ravintolisät vahvistavat immuniteettijärjestelmää
Monia vuosia on tiedetty, että muutamat kasvit ja muut luonnonaineet auttavat immuniteetin rakentamisessa ilman, että hankkiudutaan eroon kaikista mikrobeista verenkierrossa. Tiettyjen sienien on havaittu olevan avuksi immuniteettijärjestelmälle.

Nykyään on monia ravintolisiä, jotka auttavat immuniteettijärjestelmän vahvistamisessa tarjoamalla oikeita ravinteita. Mikään muu tuote ei kilpaile tehokkuudesta Beta-1, 3D Glucanin kanssa.

Onko siis hyvä ottaa betaglukaania estämään syöpää? Tohtori Vaclav Vetvicka, Vice Chairman and Director of Research at the Department of Pathology and Laboratory Medicine at the University of Louisville sanoo: “Kyllä. Betaglukaani auttaa suojaamaan syövältä ja monilta muilta sellaisilta sairauksilta, jotka täysin toimintakykyinen immuniteettijärjestelmä normaalisti poistaisi.”

Ainut lukijoilleni sopiva betaglukaanimerkki on Transfer Point. Klikkaa tästä.

Tässä on luettelo immuniteetin vahvistajista:
 • Beta-1,3D Glucan” Transfer Pointin valmiste
 • IP6 (inositoli hexafosfaatti)
 • luomulaatuinen germanium
  MGN3 / MGN-3 (saatavana Yhdysvalloissa kauppanimellä: BioBran)
  Eurooppalainen Biobran
 • AHCC-ravintolisä: Immpower, ImmunoKinoko, Immune-Assist sisältää AHCC:tä
  Artikkeli suomeksi AHCC:stä.
 • Immune Fx
 • zeoliitit (raskasmetallit haittaavat immuniteettijärjestelmää, zeoliitit poistavat raskasmetalleja)
 • Aloe Immune glyconutrient -tuote
 • Moducare (steroli- ja steroliini-ravintolisä)
 • Valkosipuli - kokonaisina kynsinä tai immuniteettia varten suunniteltuna ravintolisänä. Käytä vain aktiivisen syöpähoidon aikana.
 • RM-10 Ultra (Garden of Life)
 • Oncylon

Touchstone Essentials myy Pure Body Extra Strength -tuotetta suihkeena veren kelatoimiseen (puhdistamiseen), ja Pure Body -tuotetta nesteenä paksusuolen puhdistukseen.

On olemassa monia muita tuotteita, joiden väitetään vahvistavan immuniteettijärjestelmää, esimerkiksi Coriolan, D-Fraction, Mushroom Immunity Complex jne. Huomaa, että jokainen myyjä väittää heidän tuotteensa olevan paras ja musta myös, että Cancer Tutor -säätiöllä ei ole laboratoriotiloja heidän väitteidensä testaamiseen!

Roskaruoat
Usein kuulee sanottavan, että sokeri ja muut roskaruoat aiheuttavat syöpää.

Roskaruoat tuovat kehoon erittäin tiivistettyjä happamia ruokia. Mikrobit ovat mieltyneet happameen ympäristöön.
Näin roskaruoat luovat täydellisen ympäristön mikrobeille, joita on verenkierrossa, elimistössä ja myös syöpäsolujen sisässä.

Sen tähden syöpäruokavalioissa vältetään happamia ruokia ja keskitytään kokonaisiin (eli jalostamattomiin), emäksisiin ruokiin.

Luonnonlääketieteessäkin syöpä voi palata
Monissa syöpähoidoissa, olivat ne sitten syöpäsoluja tappavia syöpähoitoja tai hoitoja, joilla syöpäsolut muutetaan normaaleiksi soluiksi, saattaa esiintyä merkittävässä määrin regressioita (taantuma, uusiutuminen).

Toisin sanoen myös luonnollisissa syöpäsoluja tappavissa hoidoissa tai hoidoissa, joilla syöpäsolut palautetaan normaaleiksi soluiksi, syöpä voi palata. Jos syövän luontaishoidot eivät korjaa syövän perussyytä vereen ja erityisesti elimiin kohdistuvilla puhdistuksilla mikrobeista ja loisista, syöpä voi tulla takaisin.

Kuinka syöpä parannetaan
Lyhyesti, syövän parannustapoja on useita:
 1. Syöpäsolut voi turvallisesti ja hienovaraisesti tappaa ravinteilla, kuten laetrile eli B17-vitamiini.
 2. Syöpäsolujen sisässä olevat mikrobit voidaan turvallisesti ja hienovaraisesti tappaa käyttäen DMSO:ta, MSM:ää, hunajaa Troijan hevosina ja sähköisellä lääketieteellä tai muilla menetelmillä. The Dirt Cheap Protocol on täynnä tämän tyyppisiä hoitoja. Nämä hoidot toimivat synergisesti keskenään.
 3. Verenkierrossa olevat mikrobit voidaan turvallisesti ja hienovaraisesti tappaa ja vahvistaa näin immuniteettijärjestelmää tuottamaan interleukiinia ja interferoonia ja muita neuropeptidejä, jotka vuorostaan tappavat syöpäsoluja (esimerkkeinä Bob Beckin laite tai High RF Frequency Generator with Plasma Amplifier devices). (Huom! High RF Frequency Devices ovat suoria syöpähoitoja. Niillä ei vain tapeta mikrobeja verenkierrosta, ne tappavat myös mikrobeja syöpäsolun sisältä ja palauttavat syöpäsolut normaaleiksi soluiksi. Joten älä vertaa High RF Frequency -laitetta Bob Beckin laitteeseen.)
 4. Elimistössä olevat loiset ja mikrobit voidaan tuhota High RF Frequency Protocol -laitteella, mikä vahvistaa myös immuniteettijärjestelmää. Verkkosivulla tätä kutsutaan maksanpuhdistukseksi, koska tärkeimmät loiset ovat maksassa.
 5. Immuniteettia voidaan vahvistaa ravinteilla. Niillä voidaan myös parantaa syöpä, vaikka ne eivät tehoa yhtä nopeasti kuin jotkin muut hoidot. Monien luonnonkasvien on tunnistettu vahvistavan immuniteettia ilman, että ne tappavat kaikki verenkierrossa olevat mikrobit (tai ehkä jotkut niistä toimivat tappamalla mikrobit verenkierrosta ja kukaan ei oivalla, että ne toimivat sillä tavalla).
 6. Maitohapposyklin voi estää hydratsiinisulfaatilla (tämä ei ole suora parannusmenetelmä, mutta pidentää potilaan elämää siinä määrin, että muut hoidot ehtivät vaikuttaa).
 7. Syövästä vapaita soluja voi vahvistaa ravinteilla ja kivennäisillä. Huom! tämä ei ole suora hoito, mutta sitä käytetään yleisesti pidentämään potilaan elinaikaa, kunnes muut hoidot alkavat vaikuttamaan. Tosiasissa näin tapahtuu heti aluksi. Eniva Vibe on ylivoimainen tässä.
Tyypillisessä syöpähoidossa käytetään kolmea tai neljää edellä mainituista hoidoista ja mahdollisesti kaikkia seitsemää.

Jos käyttäisin Bob Beckin ohjelmaa, käyttäisin varmasti myös kasvi- ja yrttiohjelmia, jotka niin ikään vahvistavat immuniteettijärjestelmää. En kuitenkaan käyttäisi ravintolisiä ja yrttituotteita kahteen tuntiin Beckin ohjelman yhteydessä.

Mutta muista, että Beckin ohjelma ei ala vaikuttamaan nopeasti, joten sen ei tulisi olla ensisijalla, kun hoito aloitetaan.

Syöpä on systeeminen sairaus. Se johtuu elimistössä olevista mikrobeista (jotka heikentävät immuniteettijärjestelmää), syöpäsolujen sisässä olevista mikrobeista (jotka estävät ATP-energian tuotantoa), mikrobeista verenkierrossa (jotka estävät immuniteettijärjestelmää) ja niin edelleen.

Lähde www.cancertutor.com/what_causes_cancer/

Suomennos Jussi Yli-Panula